Skive

 

Erhvervsakademi Dania i Skive er et mindre akademi med 175 studerende, hvor underviserne brænder for at skabe et spændende studiemiljø, både fagligt og socialt. Hos os er den enkelte studerende i fokus, og det er væsentligt, at her er rart at være. Der er ikke langt fra ide til handling, og både studerende og undervisere deltager aktivt i udvikling af undervisningen, fester, arrangementer, indretning af fælles arealer, mv.

Vi uddanner kloge hænder. Det betyder, at teorien anvendes i praksis på konkrete problemstillinger hos det erhverv, vi uddanner til. Derfor har vi et tæt og bredt samarbejde med både lokale, regionale og internationale virksomheder og organisationer.


Forrige
 
Næste
 

 

Erhvervslivets it-specialister

Vil du have en spændende karriere med udvikling af software til erhvervslivet og offentlige institutioner, samtidig med, at du har en brændende lyst til hele tiden at være med i front, når der skal skabes noget nyt?

Så skal du læse til datamatiker i Skive. Uddannelsen giver dig et kompetent afsæt, så du fremadrettet kan bestride attraktive jobs i hele verden inden for it-branchen, eller du kan etablere dig som selvstændig med it som omdrejningspunktet.

Med uddannelsen som datamatiker får du en specialiseret viden som er eftertragtet i erhvervslivet. Du vil i løbet af uddannelsen blive specialist i alt det praktiske arbejde ift. design og programmering af it-systemer, hvilket er kompetencer erhvervslivet efterspørger.

Du får en ny smartphone, som vi bruger i løbet af uddannelsen. På den måde får du viden om udvikling af apps til mobile enheder samtidig med at du får den rigtige viden om udvikling af software til pc’er og servere.

Vil du være en af de it-specialister, der skal udvikle fremtidens software? Så vil det være en god start at læse til datamatiker i Skive.

Få mere information om uddannelsen i Skive her, mere generelle oplysninger om uddannelsens opbygning og indhold her, information om begrænsede studiepladser her eller kontakt uddannelseskoordinator Ove Thomsen.

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen datamatiker i Skive.
Ingen profilbillede
 
 

En efterspurgt uddannelse

En uddannelse som produktionsteknolog giver dig mulighed for, at arbejde nationalt og internationalt med løsning af opgaver inden for produktudvikling og produktion i både små og store, offentlige og private virksomheder. Arbejdsopgaverne og brancherne er mange og forskellige. Derfor finder du produktionsteknologer i mange forskellige typer af produktionsvirksomheder. Som produktionsteknolog vil du kunne komme til at arbejde inden for produktudvikling, konstruktion, produktionsstyring, planlægning og ledelse.

 

Studieforløb

Uddannelsen tager 2 år og er både teoretisk og praktisk.

Uddannelsens obligatoriske fagområder, som for størsteparten ligger på 1. år, er produktudvikling, konstruktion, teknisk dokumentation, materiale og fremstillingsteknologi, virksomhedsteknik, produktionsteknik, automatisering og metode.

På 2. år fordyber du dig i dit speciale og det sidste halve år af uddannelsen, er du i praktik og du udarbejder dit afgangsprojekt. Hele det sidste år af uddannelsen er du tilknyttet en virksomhed.

 

Specialer

Specialet i produktudvikling giver dig som produktionsteknolog mulighed for at arbejde med produktudvikling, konstruktion, design og innovation. Brancherne spænder meget vidt fra fx træ- og møbel til udvikling af udstyr til automatiske procesanlæg.

Med speciale i produktions- og procesoptimering kan du arbejde med fx produktionsplanlægning, ressourceplanlægning, logistik og ledelse. Du får ny viden om bl.a. LEAN, produktionsoptimering, budgettering, investering og en virksomheds organisering.

 

Få mere information om uddannelsen i Skive her, mere generelle oplysninger om uddannelsens opbygning og indhold her eller kontakt uddannelseskoordinator Susanne Hørup.

[image]
Lektor og studiekoordinator
Lektor og koordinator på uddannelsen produktionsteknolog i Skive, arkitekt m.a.a., industriel designer
 
 
 
Ingen profilbillede
 

 

 

 
 

 

En uddannelse med oplevelser

Som serviceøkonom er du rustet til at arbejde med oplevelser, events og aktiviteter i mange forskellige brancher.  I Skive tilbyder vi på uddannelsen til serviceøkonom speciale i TURISME OG OPLEVELSER. Da turismen i stigende grad benytter de sociale medier kommercielt, får du bl.a. mulighed for at lære mere om brugen af sociale medier oven i uddannelsen hos os. Du får viden om sociale medier, som virksomhederne kan bruge i formidling af events og oplevelser. Du kommer til at arbejde professionelt med forskellige sociale medier så som LinkedIn, Facebook, Twitter, blogs mv. Du får viden om sociale mediers indhold, opbygning og funktioner samt deres udbredelse, udvikling og potentiale. Du får indsigt i juridiske forhold ved brug af sociale medier og indsigt i sociale netværksstrukturer. Kontakt os vedr. adgangskravene til faget sociale medier.

Obligatoriske fag på uddannelsen er blandt andet; organisationsudvikling, strategi, økonomistyring, kulturforståelse, branding og projektledelse

Med denne uddannelse får du et solidt fundament til at arbejde inden for fx service, events, oplevelser, rejsebureauer, konferencer, messer, seværdigheder og attraktioner.

Så hvis du gerne vil vide mere om:

  • hvordan man arbejder med oplevelser professionelt
  • hvordan man bruger de sociale medier i en virksomhed
  • hvad der skal til for at drive en servicevirksomhed
  • hvorfor man skal behandle sine kunder som gæster
  • hvordan man starter og overlever som iværksætter
  • og meget andet...

Så skal du starte på uddannelsen til serviceøkonom. Uddannelsen giver mulighed for jobs som eventkoordinator, projektleder, SoMe-ansvarlig, kommunikations- og markedsføringsmedarbejder, turismekoordinator osv. Mulighederne er mange. 

Februar = Florida

I februar har du mulighed for deltage i et studieforløb en måned i Florida. Kom bag kulisserne hos flere store aktører i oplevelsessektoren (Disney, Universal Studios, mega hoteller mv.) og deltag i giganske events i Miami og omegn! Forløb, indhold og destination varieres fra år til år. Deltagelse er frivilligt, og der vil være tilrettelagt undervisning i Skive for dem, der ikke deltager. 

 

Få mere information om uddannelsens opbygning og indhold her eller kontakt uddannelseskoordinator Marie Louise Willerslev.

 

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen serviceøkonom i Skive.
 
 

 

Lær at designe fremtidens websites, apps og mobile løsninger 

På multimediedesigneruddannelsen i Skive lærer du om grafisk design, billedebehandling, visuel identitet, projektledelse og markedsføring. Du lærer om kommunikation og om at programmere og integrere databaser. Kompetencer du får brug for, når du som uddannet multimediedesigner skal designe, planlægge, styre og realisere multiemedieproduktioner til store og små virksomheder.

Multimediedesigneruddannelsen indeholder fire fagområder: design og visualisering, interaktionsudvikling, kommunikation og formidling samt virksomheden. Som multimediedesigner kan du fx arbejde som web-/multimediedesigner, mobil-/appudvikler, grafisk designer, webmaster og webredaktør mv.

 

Ny teknologi = Open Device Lab

Vi lægger vægt på, at vores studerende gennem hele uddannelsen, altid arbejder med ny teknologi inden for multimedieproduktion. Studerende på multimediedesigneruddannelsen har behov for at teste de multimedieprodukter, de udvikler, på forskellige devices. Derfor har du på uddannelsen adgang til det sidste nye inden for devices, tablets, phones mv.  - og det kalder vi for Open Device Lab.

Få mere information om uddannelsen i Skive her, mere generelle oplysninger om uddannelsens opbygning og indhold her, information om begrænsede studiepladser her  eller kontakt uddannelseskoordinatoer Niels Østergaard.

 

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen multimediedesigner i Skive
 
 

I Skive har vi ca. 175 studerende fordelt på fire forskellige fuldtidsuddannelser: serviceøkonom, datamatiker, produktionsteknolog og multimediedesigner. Vi tilbyder desuden akademiuddannelser, som er efteruddannelse på et videregående niveau.

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på fanerne ovenfor.

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1800
E-mail skive@eadania.dk

Arvikavej 2A
7800 Skive
 
 

Facebook

Vil du følge med i hvad der sker på Erhvervsakademi Dania i Skive - eller måske på de enkelte uddannelser? Så følg med på en af vores Facebook sider:

Facebook Logo Erhvervsakademi Dania i Skive

Facebook Logo Datamatikeruddannelsen i Skive

Facebook Logo Serviceøkonomuddannelsen i Skive

Facebook Logo Produktionsteknologuddannelsen i Skive

Facebook Logo Multimediedesigneruddannelsen i Skive

 

Linkedin

Mød os også på  Linkedin Co Logo.

 

 

 

For alle nye studerende, der starter på Erhvervsakademi Dania i Skive, indeholder den første uge intro til studiet og en fælles introduktionstur på tværs af uddannelserne. Der er studiestart fredag den 1. september 2017 og introturen er torsdag - fredag i ugen efter.

I forbindelse med studiestart opkræves en materiale- og studieafgift.

For at gennemføre vores uddannelser forudsættes det, at den studerende medbringer egen bærbar pc eller Mac og afhængig af uddannelse, kan der være specifikke krav til ydeevne og programmer. For yderligere information om det, henviser vi til fanen her for den konkrete uddannelse.

Du kan læse mere om hverdagen, uddannelserne og hvem du skal kontakte på Erhvervsakademi Dania i Skive her på siden.

 

 

Erhvervsakademi Dania i Skive er et regionalt erhvervsakademi med stor fokus på faglighed, samarbejde og innovation. Hos os er den enkelte studerende i fokus, og et godt samspil mellem erhvervslivet, undervisere og studerende prioriteres højt.

 

 

Teori og praksis

I Skive lægger vi særlig stor vægt på, at undervisningen skal være praksisbaseret. Det indebærer, at vi har et tæt samarbejde med Skive og omegns erhvervsliv, kulturinstitutioner, organisationer, kommune mv. Vi bygger en del af undervisningen op omkring virkelige projekter, som efterspørges i praksis af konkrete aktører eller udvikles i samarbejde med aktørerne. Derfor står du reelt med praktisk erfaring i anvendelsen af den teoretiske bagage fra uddannelsen, når du er færdig med uddannelsen.

Vi prioriterer at give de studerende brugbare kompetencer i tværfagligt arbejde. Derfor vil du i studietiden opleve tværfaglige projekter fx om innovation, konceptudvikling eller feltstudier.

Der er ikke to dage, der er ens på uddannelserne. Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde med virksomhedskontakt. Vi inddrager virksomheder og organisationer som en vigtig del af uddannelserne. Når vi planlægger og tilrettelægger virksomhedsbesøg, tager vi udgangspunkt i det enkelte holds interesser, så planlægningen sker i tæt samarbejde med de studerende.

 

Studieture

På alle uddannelser er der mulighed for at deltage i studieture. De studerende er selv med til at bestemme destinationen og til at planlægge turen. Vi har haft studerende på studieture til fx San Francisco, Hong Kong, Brasilien, Florida, Tyskland, København og Japan.

 

Ny i Skive

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at få en god start i Skive. Derfor står rigtig mange af vores nuværende studerende klar til at vise rundt i Skive, fortælle om byen, bolig, busser, nattelivet, indkøbsmuligheder, sport og fritid. Kontakt os og vi finder et telefonnummer på en studerende, som du kan ringe til.

Skiveegnen har en ualmindelig smuk og varieret natur. I den forbindelse kan nævnes Karup Å, som er et eldorado for lystfiskere, og Flyndersø, som er Danmarks største hedesø, hvor både badning og fiskeri er muligt. Nord for Skive ligger halvøen Salling omkranset af Limfjorden. Her ligger også den lille ø Fur, der er kendt for sine enestående molerskranter på Nordkysten.

 

Bolig

Hvis du vil flytte til Skive, er det nemt og billigt at finde en bolig. Du kan også finde flere oplysninger på www.skiveungdomsboliger.dk.

 

Musiklivet

Musiklivet i Skive er særdeles kendt i hele Danmark. Carpark North og Dunè er nogle af de mest kendte bands og har været med til at bane vejen for andre og nyere bands. Du kan selv spille musik i et lokalt band eller modtage undervisning på Musikskolen - eller du kan deltage i et af de utallige arrangementer i enten Skive Theater, Kulturcenter Limfjord eller den legendariske Skive Festival. Du kan se andre arrangementer på Skiveportalen.

 

 

Er du interesseret i at høre mere om en af vores uddannelser, så er du velkommen til at kontakte en studiekoordinator. Hvis du har spørgsmål til SU, optagelse eller lign. er du velkommen til at kontakte en af vores studiesekretærer.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Datamatiker

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen datamatiker i Skive.

 Serviceøkonom

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen serviceøkonom i Skive.

 Produktionsteknolog

[image]
Lektor og studiekoordinator
Lektor og koordinator på uddannelsen produktionsteknolog i Skive, arkitekt m.a.a., industriel designer

 Multimediedesigner

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen multimediedesigner i Skive

Studiesekretær

Ingen profilbillede

Studiesekretær

[image]
Studiesekretær i Skive

 

 

Optagelse - begrænsede pladser

På uddannelserne til produktionsteknolog og serviceøkonom i Skive er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse, hvis du opfylder adgangskravene og ikke bliver optaget på en højere prioritet.

På uddannelserne til datamatiker og multimediedesigner er der begrænsede pladser. Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2. På datamatikeruddannelsen optager vi 35% af ansøgere fra kvote 2 og på multimediedesigneruddannelsen 50% jf adgangsbekendtgørelsen. Vi kan overføre overskydende pladser fra kvote 1 til kvote 2. Overskydende pladser fra kvote 2 kan ligeledes overføres til kvote 1.

 

Ansøgningsfrister

Kvote 2 er 15. marts 2017 kl. 12.00 og kvote 1 er 5. juli 2017 kl. 12.00. Ansøgning skal sendes via www.optagelse.dk. Der åbnes for ansøgninger 1. februar.

Såfremt vi efter den 28/7 har ledige studiepladser, er det muligt at blive optaget både i kvote 1 og kvote 2. Kontakt os for yderligere information.

Hvis vi har ledige pladser efter 28/7 på uddannelserne med begrænset optag, vil ansøgerne blive vurderet ud fra adgangsgivende eksamen og/eller kriterierne i kvote 2, såfremt vi har flere ansøgere i 2. runde end antal ledige pladser.

Du kan læse mere om optagelse her.

 

Materiale- og studieafgift

Alle studerende bliver opkrævet materiale- og studieafgift.

 

Studieforberedende kurser august 2017

Vi afholder i august 2017 studieforberedene kurser i erhvervsøkonomi og matematik.

Kurserne er for ansøgere, der ikke har bestået fag på det krævede niveau, men som ellers opfylder adgangskravene og derfor søger om betinget optagelse (optaget på betingelse af, at man består faget inden studiestart). Tilmelding til kurserne skal ske inden ansøgningsfristen for optagelse (15. marts kl. 12.00 for kvote 2 og 5. juli kl. 12.00 for kvote 1), for ansøgere der søger om betinget optagelse.

Studerende der opfylder optagelseskravene, men ønsker at øge eller genopfriske kompetencerne inden studiestart, kan også tilmelde sig kurserne.

Tilmelding og flere informationer kan findes her

 
Anders Soendergaard

Opbakning fra erhvervslivet giver blod på tanden

De to brødre, Anders Søndergaard og Jesper Ransborg, er netop blevet færdige på den 2-årige videregående uddannelse som datamatikerErhvervsakademi Dania i Skive. Masser af muligheder står for døren. Det er en lettelsens stund for de to brødre efter at have forsvaret deres afsluttende eksamensprojekt til topkarakter, men også starten på noget helt nyt og spændende.

Produktionsteknologer Med I Cirkulaer Oekonomi Workshop

Produktionsteknologer med i cirkulær økonomi workshop

Studerende fra produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Dania har været tæt involveret i projektet Genbyg Skive. Derfor deltog de også aktivt i workshops med omdrejningspunkt i cirkulær økonomi i Kulturcenter Limfjord den 21. januar.

Produktionsteknolog Fik Droemmedjob I Nr Soeby

Produktionsteknolog fik drømmejob i SØBY

En projektopgave på produktionsteknologstudiets første år førte videre til praktik i SØBY i Højslev for Charlie Køhler. Den 1. december 2014 startede han i sit drømmejob som konstruktør i virksomheden, der leverer maskiner til landsbrugssektoren. Charlie blev færdig fra Erhvervsakademi Dania i Skive juni 2014.

Datamatiker Programmerede Som 14 Aarig

Datamatiker programmerede som 14-årig

Mads startede med at programmere, da han var 14. Nu er han færdiguddannet datamatiker fra Erhvervsakademi Dania i Skive.

 

Kasper Fik Som Produktionsteknolog Job Som Produktdesigner Web

Produktionsteknologuddannelsen var den korte vej til design for Kasper

”Jeg arbejder i et arkitektfirma, hvor jeg sikrer nyt design fra ”papir”processen til produktionen,” fortæller Kasper Sandberg Nikolajsen. Hos Gale + Bjerregaard udvikler man konceptløsninger til butikker.  Kasper indgår som produktionsteknolog fra Erhvervsakademi Dania i Skive med kompetencer inden for design, innovation og produktionsstyring.

Gruppe Til Web

Danias studerende viser fremtidens museum frem

Multimediedesigner- og serviceøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Dania i Skive har i en tværfaglig uge arbejdet intenst med udfordringen ”hvordan skal fremtidens museum se ud?”. Ni prototyper og ni videofilm var resultatet, da bl.a. Skives turistchef deltog i præsentationen.

 

Daniel Datamatiker Fra Dania I Skive Web

God studietilgang på Erhvervsakademi Dania i Skive

En HF og et grundforløb indenfor teknisk design var baggrunden, da Daniel Christensen gik i gang med datamatiker studiet. "Jeg startede på et andet akademi, men flyttede til Erhvervsakademi Dania i Skive, fordi man her kan gå til studiet på sin egen måde"

 

Anja Dahl

"Det er skæbnen", siger multimediedesignerstuderende

Det er skæbnen, at jeg skal være multimediedesigner
”Jeg har flair for det, kan godt lide det kreative arbejde og har nemt ved at lære HTML,” siger Anja Dahl, der går på 2. semester på uddannelsen til multimediedesigner på Erhvervsakademi Dania i Skive.

 

Stoholm Gruppe 4 Web

Masser af potentiale for Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Solen skinnede på de eftersårsmættede træer og den flotte natur omkring Stoholm mellem Viborg og Skive. Alle Danias førsteårsstuderende på uddannelsen til serviceøkonom fra Skive var samlet til præsentation. De studerende har kun været i gang en måned, men omfanget og kvaliteten af analyser, resultater og forslag bar ikke præg af, at emnet er nyt for de studerende.

Marcus Og Mads

Datamatiker studerende fra Skive bliver iværksætter

Mads Kold Knudsen og Marcus Harrestrup Jensen er endnu ikke blevet færdige med uddannelsen til datamatiker på Erhvervsakademi Dania i Skive. Men det forhindrer dem ikke i at på femte og sidste semester  at etablere sig som iværksættere.

 

 

Mmd Skive 1

Multimediedesignere quizzer kommunikationsbegreber

Kommunikation kan være en svær ting. Alle arbejdsområder og værktøjer indenfor kommunikation blev derfor praktiseret på en ny måde, da Danias multimediedesignere i Skive skulle have begreberne på plads.

 

Mette Romvig Datamatiker Fra Dania I Skive Web

Fra sygeplejeske til datamatiker

Efter mange år som sygeplejerske med hang til it, gik Mette Romvig Jensen som 39 årig i gang med at læse til datamatiker på Erhvervsakademi Dania i Skive. ”Jeg kan nu blive bindeleddet mellem programmering og sundhedsvæsenet.”

 

 

Jakob Datamatiker Fra Dania I Skive Web

Datamatiker-uddannelsen giver god merit

Jakob Kristensen har hele tiden vidst, at han ville læse til datamatiker. Han er 22 år og bor i Spøttrup tæt på Skive. Med en HTX-studentereksamen startede han på Erhvervsakademi Dania i Skive den sommer, han fik huen.

 

 

Gode Jobudsigter For Produktionsteknologer

Alle produktionsteknologer fra Skive i arbejde

Nye beskæftigelsestal viser, at alle dimittender fra uddannelsen til produktionsteknolog i Skive har fået arbejde. På Erhvervsakademi Dania er forklaringen blandt andet gode virksomhedssamarbejder og fokus på innovation.

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Nyhedsbillede

Produktionserfaring lokker tilbage på skolebænken


I dag er der ansøgningsfrist for et komme ind på en videregående uddannelse. Randi Godiksen fra Thy er en af dem, der har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Skive. Efter flere år på arbejdsmarkedet skal der ske noget nyt, og hun har derfor søgt ind på uddannelsen som produktionsteknolog
Læs mere


Nyhedsbillede

Uddannelse tilpasser sig det lokale erhvervsliv


Efter en omfattende virksomhedsundersøgelse bliver studiet til multimediedesigner justeret mod det lokale erhvervslivs behov og ønsker. Erhvervsakademi Dania i Skive er en af hovedkræfterne bag tilpasningen
Læs mere


Nyhedsbillede

It-virksomheden EG i finalen som bedste praktikplads


Som datamatiker-studerende ville Mike Hjort Christensen gerne prøve kræfter med praktik i en større virksomhed. Det blev til 10 uger ved it-virksomheden EG, og forløbet var så godt, at de nu er i finalen om at blive landets bedste praktikophold
Læs mere


Nyhedsbillede

Projektleder på RPC Superfos


Mød her Henning Frederiksen på 56 år, der er uddannet produktionsteknolog i 2011 og i dag arbejder som projektleder på RPC Superfos, der fremstiller plastemballage
Læs mere


Nyhedsbillede

Head of Operation / Golf Manager


Mød her Martin Thorbøll Pedersen på 27 år, der er uddannet serviceøkonom og i dag arbejder som Head of Operations og Golf Manager ved Lübker Golf Resort
Læs mere


Nyhedsbillede

Fra økonomi i Letland til design i Skive


Turen til Danmark blev lettiske Daiga Cepele chance for at vælge om og læse til multimediedesigner. Hun elsker, at hun nu er kreativ hver dag som webdesigner ved reklamebureauet FS2 i Skive
Læs mere


Nyhedsbillede

Selvstændig ved et tilfælde


Via praktik på studiet fandt multimediedesigner Nynne Kuhlmann gejsten til at starte op som selvstændig med eget mediebureau under navnet This Zite Up
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog får det bedste fra to verdener


Morten Møller Rasmussen kombinerer design af maskiner som konstruktør med selv at få lov til at skrue dem sammen
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende gør Dan Dryer grønnere


Produktionsteknologer fra Erhvervsakademi Dania arbejder sammen med Dan Dryer om at gøre virksomhedens ikoniske håndtørrer endnu mere miljøvenlig
Læs mere


Nyhedsbillede

Kovending: Landmanden blev datamatiker


Hvis nogen spørger, hvad kvæg og computere har til fælles, kan svaret være Leif Møller. Kombinationen af de to er også startskuddet på hans virksomhed, ITXpress, hvor datamatikeren i dag har seks ansatte og en praktikant fra Erhvervsakademi Dania
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-datamatikere bag stort whistleblower-system


12 millioner personer bruger virksomheden Got Ethics A/S’ system til anonymt at fortælle om interne skandaler. Systemet er blandt andet udviklet og ejet af Philip Kruse, der er uddannet datamatiker fra Erhvervsakademi Dania i Skive, og som har studerende i praktik netop nu
Læs mere


Nyhedsbillede

Rejseberetning fra René om Summer School i Vietnam


16 studerende fra Dania brugte en del af deres sommerferie på Summer School i Vietnam. Her fortæller multimediedesigner René Storm Thomasen fra Skive om turen
Læs mere


Nyhedsbillede

Nye medarbejdere på Erhvervsakademi Dania


Erhvervsakademi Dania oplever en stigende interesse for sine 21 videregående uddannelser, og det kan mærkes på ansættelsesfronten. I løbet af sommeren 2016 er der kommet flere nye medarbejdere på Danias otte campusser og til de fælles funktioner på tværs af organisationen.
Læs mere


Nyhedsbillede

Fortsat stor søgning til Dania-uddannelser


De korte videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania er fortsat et hit. I år er det især uddannelserne til optiker og finansøkonom, der topper i antal ansøgninger, mens 36 studerende skal starte på en spritny uddannelse i Horsens
Læs mere


Nyhedsbillede

Øjne og økonomi hitter hos de unge


Unge vælger uddannelser med gode jobmuligheder, viser årets ansøgningstal på Erhvervsakademi Dania. Det er især de videregående uddannelser til optometrist og finansøkonom, der oplever fremgang, mens ny uddannelse er kommet godt fra start
Læs mere


Nyhedsbillede

Papir på evner lokker til studie i Skive


Personlig udfordring, papir på egne evner og flere karrieremuligheder har fået 45-årige Anders Levring fra Mammen ved Bjerringbro til at søge ind på den videregående uddannelse til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Dania
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktudvikling lokker til Randers


Katrine Kanne er en af de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Efter tre år på universitetet drømmer hun om at arbejde med noget mere konkret og vil gerne forbedre hverdagen for folk via uddannelsen til produktionsteknolog på erhvervsakademiet i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Studievalg: Hjemme hos nørderne på Dania


Anders la Cour fra Horsens er en af de mange unge, som har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Grenaa for at specialisere sig i spiludvikling. Her kan han være åben om sin interesse for computerspil og føle sig hjemme
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-dimittender vinder et års løn til at skabe egen virksomhed


Datamatikerne Tor Vestergaard og Bjarke Ørrild fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa har fået to ud af tre iværksætterpilot-priser i Midtjylland. Støtten giver dem mulighed for at arbejde koncentreret med deres virksomhed Sirenix det næste år og udvikle verdens bedste 3D software
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

”Jeg fik relevant erfaring på CV’et og en oplevelse for livet”


Mie Parby Pedersen tog sin praktik i Vietnam, hvor teorier om god service og kommunikation blev udfordret og udviklet på et stort hotel
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Stine løb med sejren sammen med Jyske Finans


Erhvervsakademi Dania overrakte onsdag en ny pris, som skal fremhæve de gode lokale praktikpladser. Vinderen blev Jyske Finans og finansøkonom Stine Skjødt
Læs mere


Nyhedsbillede

Ny efteruddannelse i Automation og drift skal løfte kompetencerne i industrien


Dania Erhverv udbyder ny akademiuddannelse i Automation og drift. En efteruddannelse på deltid, hvor robotter, teknologi og automation er i fokus – erhvervslivet tager imod med åbne arme.
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Mors-virksomhed nomineret til særlig praktikpris


KPK Døre og Vinduer er en af de udvalgte finalister i Årets Dania-praktik, der hylder den gode praktikplads. Produktionsteknolog-studerende Bjarne Amby Thomassen indstillede virksomheden efter tre måneders praktikophold, der har resulteret i en fastansættelse - selvom eksamensbeviset endnu ikke er i hus
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog vinder stort legat


Morten Foli fra Skive kunne mandag tage 40.000 kr. med hjem i legat fra Innovativ Business. Hans idé om at brænde affaldsplastik af, så det bliver til dieselolie, tog dommerne med storm
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonomer bag musikevent


Danias studerende står bag musikfest søndag den 3.april i Skive som en del af deres studie. For kun 50 kr. kan du komme med
Læs mere


Nyhedsbillede

”Som multimediedesigner kan jeg leve videre i min kreative verden”


Mads Christoffersen har altid været kreativ. Han både tegner og skriver fiktive historier, så for ham er en uddannelse som multimediedesigner en oplagt mulighed for at kunne fortsætte i det kreative spor
Læs mere


Nyhedsbillede

Festival giver praktiske eksempler på teori


Serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Dania arbejder i Miami på en af verdens største fødevarefestivaller. Det har givet blandt andet Helene Bukhave en bedre forståelse til teorien om service, events og oplevelser
Læs mere


Nyhedsbillede

Opbakning fra erhvervslivet giver blod på tanden


Praktik gav to brødre modet til at udvikle et helt nyt koncept. Opbakningen fra virksomheden Freeway i Viborg har givet de to nyuddannede datamatikere fra Skive lyst til meget mere
Læs mere


Nyhedsbillede

Erhvervsakademi Dania kårer årets bedste praktikophold


I år kårer Erhvervsakademi Dania for første gang det bedste praktikophold, når konkurrencen om Årets Dania-praktik sættes i gang. Prisen går til et praktikophold, der har været særligt godt, og vinderen går videre til den nationale konkurrence med Danmarks otte andre erhvervsakademier
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende lærer om sportsevents i USA


Oplevelser og læring gik hånd i hånd for 13 studerende fra Erhvervsakademi Dania, da de tog til NBA-basketball-kamp i Miami for at lære mere om store sportsevents i USA
Læs mere


Nyhedsbillede

Spændte serviceøkonomer lader op til festival


Serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Dania skal i Miami arbejde på en af verdens største fødevarefestivaller. De faglige og psykiske forberedelser er i gang, og imens stiger spændingen blandt de studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende lærer kultur the american way


Professor Tanke styrede slagets gang, da serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Dania havde forelæsning om multikulturelle forskelle sammen med amerikanske studerende på Florida International University
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-studerende giver amerikanere perspektiv


Amerikanske studerende lærer mere, når de samarbejder med danske studerende. Det mener dekanen, Terry Lease, fra Florida International University, der byder Erhvervsakademi Dania indenfor på campus
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonomer lærer ledelse med hele kroppen


Erhvervsakademi Danias studerende har haft en anderledes undervisning på Florida International University. Pensum er kommunikation, gruppedynamik og ledelse, men indlæringen foregår med balancegang, vippebræt og 10 meter over jorden
Læs mere


Nyhedsbillede

Job og fuldtidsuddannelse kombineres i nyt koncept


Erhvervsakademi Dania i Skive har tilrettelagt den videregående uddannelse til produktionsteknolog, så det er muligt for blandt andre Jacob Christiansen at arbejde, mens han går på studiet
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonomer over there


Mød her en håndfuld af de Skive-studerende, der tager en måned af deres Dania-uddannelse til serviceøkonom i Florida
Læs mere


Nyhedsbillede

Fra tømrer til datamatiker


Erhvervslivet står i kø for at få fingrene i de nyuddannede datamatikere. De mange muligheder, den 2-årige videregående uddannelse byder på, er bestemt også noget af det, der lokkede Thomas Andersen fra Skive til studiet.
Læs mere


Nyhedsbillede

Uddannelse flytter til USA i en måned


Det er nemmere at lære om oplevelser og events, hvis man selv har prøvet det. Derfor flytter Erhvervsakademi Dania undervisningen for 35 studerende til Florida i en måned, så de kan blive klogere på, hvordan man i praksis arbejder med service
Læs mere


Nyhedsbillede

Erhvervsakademi Dania får Anders Graae som ny rektor


Den 1. februar 2016 får Erhvervsakademi Dania ny rektor, da nuværende rektor, Lis Randa, går på pension. Den nye rektor bliver 55-årige Anders Graae Rasmussen.
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende skal give erhvervslivet et boost via EU-midler


Studerende skal hjælpe små og nye virksomheder med vækst. Det har Erhvervsakademi Dania fået over 800.000 kroner til i EU-midler
Læs mere


Nyhedsbillede

30. juli får du besked om optagelse via e-boks


Har du søgt ind på en af Erhvervsakademi Danias 21 videregående uddannelser, får du besked via din e-boks den 30. juli kl. 00.01
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonom over there - tilmeldning senest den 1. oktober


Tag en del af uddannelsen i Florida i februar 2015, hvor vi bl.a. bliver undervist på Florida International University, arbejder som frivillige på stor event og besøger Bahamas.
Læs mere  

 

 

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, der udbydes i de forskellige byer med start i efteråret 2017 og informationer om pris, tidspunkt og tilmelding på dette link.

 

Nedenfor kan du se kontaktoplysninger på alle medarbejdere ved Erhvervsakademi Dania i Skive.

 

[image]
Campuschef Skive
Campuschef for Erhvervsakademi Dania i Skive
Ingen profilbillede
[image]
Lektor og studiekoordinator
Lektor og koordinator på uddannelsen produktionsteknolog i Skive, arkitekt m.a.a., industriel designer
 
[image]
Studiesekretær i Skive
[image]
Underviser
[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen multimediedesigner i Skive
[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen serviceøkonom i Skive.
 
[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen datamatiker i Skive.
[image]
Underviser
[image]
Underviser
 
[image]
Underviser
 
[image]
Underviser
   
[image]
Underviser
 
[image]
Underviser (på barsel)
 
[image]
Underviser
 
   
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1800
E-mail skive@eadania.dk

Arvikavej 2A
7800 Skive
 

 

Nyhedsbillede

Produktionserfaring lokker tilbage på skolebænken


I dag er der ansøgningsfrist for et komme ind på en videregående uddannelse. Randi Godiksen fra Thy er en af dem, der har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Skive. Efter flere år på arbejdsmarkedet skal der ske noget nyt, og hun har derfor søgt ind på uddannelsen som produktionsteknolog
Læs mere


Nyhedsbillede

Uddannelse tilpasser sig det lokale erhvervsliv


Efter en omfattende virksomhedsundersøgelse bliver studiet til multimediedesigner justeret mod det lokale erhvervslivs behov og ønsker. Erhvervsakademi Dania i Skive er en af hovedkræfterne bag tilpasningen
Læs mere


Nyhedsbillede

It-virksomheden EG i finalen som bedste praktikplads


Som datamatiker-studerende ville Mike Hjort Christensen gerne prøve kræfter med praktik i en større virksomhed. Det blev til 10 uger ved it-virksomheden EG, og forløbet var så godt, at de nu er i finalen om at blive landets bedste praktikophold
Læs mere


Nyhedsbillede

Projektleder på RPC Superfos


Mød her Henning Frederiksen på 56 år, der er uddannet produktionsteknolog i 2011 og i dag arbejder som projektleder på RPC Superfos, der fremstiller plastemballage
Læs mere


Nyhedsbillede

Head of Operation / Golf Manager


Mød her Martin Thorbøll Pedersen på 27 år, der er uddannet serviceøkonom og i dag arbejder som Head of Operations og Golf Manager ved Lübker Golf Resort
Læs mere


Nyhedsbillede

Fra økonomi i Letland til design i Skive


Turen til Danmark blev lettiske Daiga Cepele chance for at vælge om og læse til multimediedesigner. Hun elsker, at hun nu er kreativ hver dag som webdesigner ved reklamebureauet FS2 i Skive
Læs mere


Nyhedsbillede

Selvstændig ved et tilfælde


Via praktik på studiet fandt multimediedesigner Nynne Kuhlmann gejsten til at starte op som selvstændig med eget mediebureau under navnet This Zite Up
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog får det bedste fra to verdener


Morten Møller Rasmussen kombinerer design af maskiner som konstruktør med selv at få lov til at skrue dem sammen
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende gør Dan Dryer grønnere


Produktionsteknologer fra Erhvervsakademi Dania arbejder sammen med Dan Dryer om at gøre virksomhedens ikoniske håndtørrer endnu mere miljøvenlig
Læs mere


Nyhedsbillede

Kovending: Landmanden blev datamatiker


Hvis nogen spørger, hvad kvæg og computere har til fælles, kan svaret være Leif Møller. Kombinationen af de to er også startskuddet på hans virksomhed, ITXpress, hvor datamatikeren i dag har seks ansatte og en praktikant fra Erhvervsakademi Dania
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-datamatikere bag stort whistleblower-system


12 millioner personer bruger virksomheden Got Ethics A/S’ system til anonymt at fortælle om interne skandaler. Systemet er blandt andet udviklet og ejet af Philip Kruse, der er uddannet datamatiker fra Erhvervsakademi Dania i Skive, og som har studerende i praktik netop nu
Læs mere


Nyhedsbillede

Rejseberetning fra René om Summer School i Vietnam


16 studerende fra Dania brugte en del af deres sommerferie på Summer School i Vietnam. Her fortæller multimediedesigner René Storm Thomasen fra Skive om turen
Læs mere


Nyhedsbillede

Nye medarbejdere på Erhvervsakademi Dania


Erhvervsakademi Dania oplever en stigende interesse for sine 21 videregående uddannelser, og det kan mærkes på ansættelsesfronten. I løbet af sommeren 2016 er der kommet flere nye medarbejdere på Danias otte campusser og til de fælles funktioner på tværs af organisationen.
Læs mere


Nyhedsbillede

Fortsat stor søgning til Dania-uddannelser


De korte videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania er fortsat et hit. I år er det især uddannelserne til optiker og finansøkonom, der topper i antal ansøgninger, mens 36 studerende skal starte på en spritny uddannelse i Horsens
Læs mere


Nyhedsbillede

Øjne og økonomi hitter hos de unge


Unge vælger uddannelser med gode jobmuligheder, viser årets ansøgningstal på Erhvervsakademi Dania. Det er især de videregående uddannelser til optometrist og finansøkonom, der oplever fremgang, mens ny uddannelse er kommet godt fra start
Læs mere


Nyhedsbillede

Papir på evner lokker til studie i Skive


Personlig udfordring, papir på egne evner og flere karrieremuligheder har fået 45-årige Anders Levring fra Mammen ved Bjerringbro til at søge ind på den videregående uddannelse til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Dania
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktudvikling lokker til Randers


Katrine Kanne er en af de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Efter tre år på universitetet drømmer hun om at arbejde med noget mere konkret og vil gerne forbedre hverdagen for folk via uddannelsen til produktionsteknolog på erhvervsakademiet i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Studievalg: Hjemme hos nørderne på Dania


Anders la Cour fra Horsens er en af de mange unge, som har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Grenaa for at specialisere sig i spiludvikling. Her kan han være åben om sin interesse for computerspil og føle sig hjemme
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-dimittender vinder et års løn til at skabe egen virksomhed


Datamatikerne Tor Vestergaard og Bjarke Ørrild fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa har fået to ud af tre iværksætterpilot-priser i Midtjylland. Støtten giver dem mulighed for at arbejde koncentreret med deres virksomhed Sirenix det næste år og udvikle verdens bedste 3D software
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

”Jeg fik relevant erfaring på CV’et og en oplevelse for livet”


Mie Parby Pedersen tog sin praktik i Vietnam, hvor teorier om god service og kommunikation blev udfordret og udviklet på et stort hotel
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Stine løb med sejren sammen med Jyske Finans


Erhvervsakademi Dania overrakte onsdag en ny pris, som skal fremhæve de gode lokale praktikpladser. Vinderen blev Jyske Finans og finansøkonom Stine Skjødt
Læs mere


Nyhedsbillede

Ny efteruddannelse i Automation og drift skal løfte kompetencerne i industrien


Dania Erhverv udbyder ny akademiuddannelse i Automation og drift. En efteruddannelse på deltid, hvor robotter, teknologi og automation er i fokus – erhvervslivet tager imod med åbne arme.
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Mors-virksomhed nomineret til særlig praktikpris


KPK Døre og Vinduer er en af de udvalgte finalister i Årets Dania-praktik, der hylder den gode praktikplads. Produktionsteknolog-studerende Bjarne Amby Thomassen indstillede virksomheden efter tre måneders praktikophold, der har resulteret i en fastansættelse - selvom eksamensbeviset endnu ikke er i hus
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog vinder stort legat


Morten Foli fra Skive kunne mandag tage 40.000 kr. med hjem i legat fra Innovativ Business. Hans idé om at brænde affaldsplastik af, så det bliver til dieselolie, tog dommerne med storm
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonomer bag musikevent


Danias studerende står bag musikfest søndag den 3.april i Skive som en del af deres studie. For kun 50 kr. kan du komme med
Læs mere


Nyhedsbillede

”Som multimediedesigner kan jeg leve videre i min kreative verden”


Mads Christoffersen har altid været kreativ. Han både tegner og skriver fiktive historier, så for ham er en uddannelse som multimediedesigner en oplagt mulighed for at kunne fortsætte i det kreative spor
Læs mere


Nyhedsbillede

Festival giver praktiske eksempler på teori


Serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Dania arbejder i Miami på en af verdens største fødevarefestivaller. Det har givet blandt andet Helene Bukhave en bedre forståelse til teorien om service, events og oplevelser
Læs mere


Nyhedsbillede

Opbakning fra erhvervslivet giver blod på tanden


Praktik gav to brødre modet til at udvikle et helt nyt koncept. Opbakningen fra virksomheden Freeway i Viborg har givet de to nyuddannede datamatikere fra Skive lyst til meget mere
Læs mere


Nyhedsbillede

Erhvervsakademi Dania kårer årets bedste praktikophold


I år kårer Erhvervsakademi Dania for første gang det bedste praktikophold, når konkurrencen om Årets Dania-praktik sættes i gang. Prisen går til et praktikophold, der har været særligt godt, og vinderen går videre til den nationale konkurrence med Danmarks otte andre erhvervsakademier
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende lærer om sportsevents i USA


Oplevelser og læring gik hånd i hånd for 13 studerende fra Erhvervsakademi Dania, da de tog til NBA-basketball-kamp i Miami for at lære mere om store sportsevents i USA
Læs mere


Nyhedsbillede

Spændte serviceøkonomer lader op til festival


Serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Dania skal i Miami arbejde på en af verdens største fødevarefestivaller. De faglige og psykiske forberedelser er i gang, og imens stiger spændingen blandt de studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende lærer kultur the american way


Professor Tanke styrede slagets gang, da serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Dania havde forelæsning om multikulturelle forskelle sammen med amerikanske studerende på Florida International University
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-studerende giver amerikanere perspektiv


Amerikanske studerende lærer mere, når de samarbejder med danske studerende. Det mener dekanen, Terry Lease, fra Florida International University, der byder Erhvervsakademi Dania indenfor på campus
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonomer lærer ledelse med hele kroppen


Erhvervsakademi Danias studerende har haft en anderledes undervisning på Florida International University. Pensum er kommunikation, gruppedynamik og ledelse, men indlæringen foregår med balancegang, vippebræt og 10 meter over jorden
Læs mere


Nyhedsbillede

Job og fuldtidsuddannelse kombineres i nyt koncept


Erhvervsakademi Dania i Skive har tilrettelagt den videregående uddannelse til produktionsteknolog, så det er muligt for blandt andre Jacob Christiansen at arbejde, mens han går på studiet
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonomer over there


Mød her en håndfuld af de Skive-studerende, der tager en måned af deres Dania-uddannelse til serviceøkonom i Florida
Læs mere


Nyhedsbillede

Fra tømrer til datamatiker


Erhvervslivet står i kø for at få fingrene i de nyuddannede datamatikere. De mange muligheder, den 2-årige videregående uddannelse byder på, er bestemt også noget af det, der lokkede Thomas Andersen fra Skive til studiet.
Læs mere


Nyhedsbillede

Uddannelse flytter til USA i en måned


Det er nemmere at lære om oplevelser og events, hvis man selv har prøvet det. Derfor flytter Erhvervsakademi Dania undervisningen for 35 studerende til Florida i en måned, så de kan blive klogere på, hvordan man i praksis arbejder med service
Læs mere


Nyhedsbillede

Erhvervsakademi Dania får Anders Graae som ny rektor


Den 1. februar 2016 får Erhvervsakademi Dania ny rektor, da nuværende rektor, Lis Randa, går på pension. Den nye rektor bliver 55-årige Anders Graae Rasmussen.
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende skal give erhvervslivet et boost via EU-midler


Studerende skal hjælpe små og nye virksomheder med vækst. Det har Erhvervsakademi Dania fået over 800.000 kroner til i EU-midler
Læs mere


Nyhedsbillede

30. juli får du besked om optagelse via e-boks


Har du søgt ind på en af Erhvervsakademi Danias 21 videregående uddannelser, får du besked via din e-boks den 30. juli kl. 00.01
Læs mere


Nyhedsbillede

Serviceøkonom over there - tilmeldning senest den 1. oktober


Tag en del af uddannelsen i Florida i februar 2015, hvor vi bl.a. bliver undervist på Florida International University, arbejder som frivillige på stor event og besøger Bahamas.
Læs mere