Efteruddannelse

På Erhvervsakademi Dania er mulighederne mange, for gennem efteruddannelse at opkvalificere og øge kompetencerne.

Dania tilbyder en lang række akademiuddannelsesretninger på deltid med tilhørende fag på vores campusser - både som aften-, dag- og weekendhold.

ER DU LEDIG? Som følge af den nye beskæftigelsesreform, der træder i kraft den 1. januar 2015, forsvinder muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse helt for personer med en videregående uddannelse. Efteråret er derfor din sidste chance for at opgradere CV’et med et jobrettet kursus, mens du er ledig.

Læs mere om efteruddannelse her på siden eller kontakt os og hør mere.

 

                               

 

Akademiuddannelsen (AU) er en videregående kompetencegivende uddannelse. Indholdet i uddannelsen er tilpasset erhvervslivets fremtidskrav til kompetencer inden for bl.a. ledelse, administration, økonomistyring, markedsføring og kommunikation.

Struktur
Akademiuddannelsen kan tages som enkeltfag eller som en samlet uddannelse og du kan på Erhvervsakademi Dania vælge mellem 7 forskellige uddannelser - hver med tilhørende obligatoriske fag og valgfag. Når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS opnås titlen merkonom (med undtagelse af fag på ledelsesretningen). Afslutter du uddannelsen med 50 ECTS og et afgangsprojekt (10 ECTS) opnår du titlen Akademiuddannet (AU). En Akademiudddannelse giver mulighed for at bygge videre med en diplomuddannelse.

Uddannelsens opbygning
Der er på de enkelte uddannelser typisk et krav om 2-3 obligatoriske fag. Hertil kommer en række valgfag. Der må vælges valgfag fra andre fagområder - dog med begrænsninger, som er beskrevet under de enkelte uddannelser. Hvor mange ECTS hvert fag udgør, fremgår af det enkelte fags fagbeskrivelse.

Vi tilrettelægger virksomhedshold over kortere eller længere forløb. Vi tilbyder målrettede 6 ugers kurser for ledige.

Tag fat i os, når du eller dine medarbejdere har brug for brugbar viden og nye kompetencer.

Uddannelsessystemet
Akademiuddannelserne er en del af uddannelsessystemet, og en afsluttet uddannelse giver mulighed for at læse videre på en diplomuddannelse.

 Uddannelsesstigen 2013

Til top