Automations design

Omfang: 10 ECTS

Forudsætninger: Gennemført modul Obl: El-teknologi og integrerede automatiske enheder

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Med kort projekt menes, at projektet samlet set maksimum må være på 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen

Indhold

 • Reguleringsteknologi
 • Konfiguration
 • Programmering
 • Operatørinterface
 • Kommunikationsteknologi

Viden

 • Teknologi og gældende regler for udvikling af automatisk anlæg.
 • Konfiguration og programmering af automatiske anlæg.

Færdigheder

 • Anvende et alsidigt sæt af tekniske udviklings værktøjer, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer indenfor procesområdet og indenfor automationsområdet.
 • Konfigurere forskellige former for industriel kommunikation.

Kompetencer

 • Inden for styrings - og reguleringsområdet at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser, ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer.
 • I en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til styrings- og regulerings-området.

 

Planlagte hold i akademifaget Automations design kan du tilmelde dig herunder.

Automations design

Randers SØ
Periode: 09-04-2018 til 21-06-2018
Pris: 7000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 9/4 + 10/4 + 16/4 + 14/5 + 28/5 + 29/5 + 11/6 + 12/6 + eks 21/6
Startdato: 09-04-2018
Slutdato: 21-06-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 9/4 + 10/4 + 16/4 + 14/5 + 28/5 + 29/5 + 11/6 + 12/6 + eks 21/6
Pris: 7000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i Automations design. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.