Automations design

Omfang: 10 ECTS

Forudsætninger: Gennemført modul Obl: El-teknologi og integrerede automatiske enheder

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Med kort projekt menes, at projektet samlet set maksimum må være på 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen

Indhold

 • Reguleringsteknologi
 • Konfiguration
 • Programmering
 • Operatørinterface
 • Kommunikationsteknologi

Viden

 • Teknologi og gældende regler for udvikling af automatisk anlæg.
 • Konfiguration og programmering af automatiske anlæg.

Færdigheder

 • Anvende et alsidigt sæt af tekniske udviklings værktøjer, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer indenfor procesområdet og indenfor automationsområdet.
 • Konfigurere forskellige former for industriel kommunikation.

Kompetencer

 • Inden for styrings - og reguleringsområdet at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser, ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer.
 • I en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til styrings- og regulerings-området.

 

Planlagte hold i akademifaget Automations design kan du tilmelde dig herunder.

Automations design

Randers SØ
Periode: 30-10-2017 til 21-12-2017
Pris: 7000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 30/10 + 31/10 + 6/11 + 13/11 + 20/11 + 27/11 + 4/12 + 11/12 + eks 21/12
Startdato: 30-10-2017
Slutdato: 21-12-2017
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 30/10 + 31/10 + 6/11 + 13/11 + 20/11 + 27/11 + 4/12 + 11/12 + eks 21/12
Pris: 7000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i Automations design. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.