El-teknologi og integrerede automatiske enheder

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med portfolio og med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Eksamensportfolioen indgår i bedømmelsen med en vægt på 40 % og den mundtlige præstation med en vægt på 60 %. Der er gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen.

Indhold:
Indeholder el-teknisk systemdesign efter gældende regler inkl. sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering.

Viden

  • Teknologi og gældende regler for udvikling af operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg.
  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes indenfor procesautomation.
  • Kendskab til følere og sensorer.

Færdigheder

  • Anvende et alsidigt sæt af tekniske udviklings værktøjer, der knytter sig til at udvikle, dimensionere, programmere og konfigurere styringer indenfor procesområdet og indenfor automationsområdet.
  • Programmere operatør interface.
  • Konfigurere industriel kommunikation.

Kompetencer

  • At deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • I en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til styrings- og regulerings-området.

 

Planlagte hold i akademifaget el-teknologi og integrerede automatiske enheder kan du tilmelde dig herunder.

EL-teknologi og integrerede automatiske enheder

Randers SØ
Periode: 15-01-2018 til 22-03-2018
Pris: 7000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 15/1 + 16/1 + 22/1 + 29/1 + 5/2 + 19/2 + 26/2 + 5/3 + 12/3 + 13/3 + eks 22/3
Startdato: 15-01-2018
Slutdato: 22-03-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 15/1 + 16/1 + 22/1 + 29/1 + 5/2 + 19/2 + 26/2 + 5/3 + 12/3 + 13/3 + eks 22/3
Pris: 7000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i el-teknologi og integrerede automatiske enheder. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.