Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer

Indhold

 • Udførelse og drift af EL-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder.
 • Grundlæggende beregning af EL-tekniske kredsløb og el-tekniske maskiner.
 • Grundlæggende matematik.

Viden og forståelse

Den uddannede har:

 • udviklingsbaseret viden om EL-tekniske boliginstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion.
 • udviklingsbaseret viden om gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og tilhørende standarder.
 • forståelse for stærkstrømsområdets teori og dens betydning for el-tekniske installationers og anlægs funktioner.
 • viden om stærkstrømsområdets passivkomponenter og deres anvendelse.
 • forståelse for metoder og værktøjer til beregning af EL-tekniske kredsløb.
 • forståelse for virkemåden og den praktiske opbygning af EL-tekniske maskiner på grundlæggende niveau.
 • viden om grundlæggende, relevante matematiske metoder.

Færdigheder

Den uddannede kan:

 • udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer
 • vurdere problemstillinger og gennemføre praksisnære løsninger inden for stærkstrømsområdet samt formidle disse løsninger
 • anvende centrale matematiske metoder
 • udføre beregning af almindeligt forekomne el-tekniske kredsløb opbygget af passivkomponenter.

Kompetencer

Den uddannede kan:

 • håndtere planlæggelsen og udførelsen af el-tekniske boliginstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde
 • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden i relation til stærkstrømsområdets grundlæggende teori.

Eksamensform

Mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Ekstern censur.

 

Planlagte hold i akademifaget grundlæggende el-teknisk beregning på installationer kan du tilmelde dig herunder.

Grundlæggende EL-teknisk beregning på installation

Randers SØ
Periode: 18-01-2018 til 23-03-2018
Pris: 7000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 18/1 + 19/1 + 26/1 + 2/2 + 8/2 - 23/2 + 2/3 + 9/3 - 15/3 + 16/3 + eks 23/3
Startdato: 18-01-2018
Slutdato: 23-03-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 18/1 + 19/1 + 26/1 + 2/2 + 8/2 - 23/2 + 2/3 + 9/3 - 15/3 + 16/3 + eks 23/3
Pris: 7000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i grundlæggende el-teknisk beregning på installationer. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.