Installation og dokumentation

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Ekstern censur.

Særlige adgangsbetingelser: Deltagelse i faget ”Installation og dokumentation” forudsætter beståelse af faget ”Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer ”.

Indhold

 • Planlægning og projektering af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder.
 • Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer.
 • Normer for teknisk dokumentation.

Viden og forståelse

Den uddannede har:

 • forståelse for dokumentation af EL-tekniske installationer under hensyntagen til gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området.
 • viden om udformning af projektrapporter, afhandlinger og manualer.
 • viden om gældende bekendtgørelser og standarder inden for EL-installationer.
 • viden om EL-tekniske kredsløbsskemaer.

Færdigheder

Den uddannede kan:

 • anvende de metoder og værktøjer, der skal bruges til at planlægge, projektere og dokumentere
 • el-tekniske installationer.
 • vurdere installationsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige
 • løsninger inden for det EL-tekniske område.
 • udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde.
 • vurdere anlægsformer ud fra installations- og dokumentationsbehovet samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området.
 • anvende og formidle viden og data.

Kompetencer

Den uddannede kan:

 • håndtere udførelsen af EL-tekniske installationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde
 • håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation.

 

Planlagte hold i akademifaget installation og dokumentation kan du tilmelde dig herunder.

Installation og dokumentation

Randers SØ
Periode: 05-04-2018 til 15-06-2018
Pris: 7000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 5/4 + 6/4 + 13/4 + 20/4 + 26/4 + 4/5 + 18/5 + 25/5 + 7/6 + 8/6 + eks 15/6
Startdato: 05-04-2018
Slutdato: 15-06-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 5/4 + 6/4 + 13/4 + 20/4 + 26/4 + 4/5 + 18/5 + 25/5 + 7/6 + 8/6 + eks 15/6
Pris: 7000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i installation og dokumentation. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.