Erhvervsjura i den finansielle sektor

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve.

Ekstern censur.

Formål

Den studerende får viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau. Den studerende får viden om den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og kunne forstå juridisk praksis.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • kunne forstå grundlæggende juridiske begreber – nationalt og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • have viden om person-, familie- og arveret
 • have viden om etik, rådgivning, rådgivningsansvar og erstatningsret
 • have viden om aftaler og fuldmagter
 • have viden om kreditaftaler og købelov
 • have viden om Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • have viden om tinglysning og pant i fast ejendom
 • have viden om forsikring og pensionsopsparing
 • have viden om forældelse, modregning og deponering
 • have viden om individualforfølgning
 • kunne forstå overdragelse og finansiering af fast ejendom.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne identificere, analysere og beskrive den juridiske problemstilling i et konkret hændelsesforløb
 • kunne identificere den relevante retsregel, der kan løse den juridiske problemstilling, eller være i stand – med rettidig omhu – at henvise problemstillingen til andre juridiske rådgivere
 • kunne vurdere og anvende relevante retskilder
 • kunne anvende branchevedtagne eller –påbudte etiske regler – som f.eks. god-skik-regler og MFID-regler.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • selvstændigt kunne omsætte juridisk teori og praksis til anvendelse i en finansiel virksomhed
 • kunne håndtere praktisk juridisk metode på finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante retskilder i form af lovregler og retspraksis på det pågældende område
 • være i stand til at vurdere, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå at bringe den finansielle virksomhed i et erstatningsansvar
 • kunne følge de etiske og rådgivningsmæssige standarder for den finansielle virksomhed for derved at kunne fungere professionelt i rådgivningssituationen.

 

Planlagte hold i akademifaget erhvervsjura i den finansielle sektor kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i erhvervsjura i den finansielle sektor. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.