Grundlæggende it-sikkerhed

Omfang: 5 ECTS-point

Formål

At introducere den studerende til begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer den studerende til at kunne arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Indhold

 • it-sikkerhedsmål
 • it-sikkerhedstrusler
 • it-sikkerhedsmekanismer
 • it-sikkerhedsaspekter i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer
 • organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende:

 • kan forstå gængse it-sikkerhedsmål
 • har viden om gængse it-sikkerhedstrusler
 • kan forstå it-sikkerhedsmekanismer
 • har viden om organisationsprincipper for it-funktionen
 • har viden om strategi, politik og procedurer i relation til it-sikkerhed. 

Færdigheder
Den studerende kan:

 • identificere it-sikkerhedsmål og -mekanismer i praksis
 • identificere it-sikkerhedsmekanismer til imødegåelse af identificerede it-sikkerhedstrusler
 • opstille scenarier for konkrete trusler mod it-sikkerheden i en given situation
 • udarbejde strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed
 • deltage i den organisatoriske planlægning af en it-funktion. 

Kompetencer
Den studerende kan:

 • holde sig opdateret om nye trusler mod it-sikkerheden
 • tilegne sig kompetencer i it-sikkerhedsmekanismer gennem strukturerede læringsforløb.

 

Planlagte hold i akademifaget grundlæggende it-sikkerhed kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i grundlæggende it-sikkerhed. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.