Infrastrukturarkitektur

Omfang: 5 ECTS-point

Formål

At kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med drift og vedligeholdelse af store it-systemer.
Modulet skal kvalificere den studerende til situationsbestemt at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre centrale elementer i et datacenter design ved inddragelse af centralt anvendte driftsmodeller.

Indhold

 • drift- / datacenter organisation
 • designmodeller 
 1. typiske arkitektur modeller 
 2. standard arkitektur 
 3. virtualisering 
 4. servicemodeller.
 • proces modeller 
 1. igangsætningsmodeller (Deployment) 
 2. administration af ændringer i systemer (Governance) 
 3. pris/ydelses aftaler (ServiceLevelAgreement-SLA).
 • driftsmodeller
 • driftssikkerheds modeller
 • de centrale økonomiske afregningsmodeller 

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende:

 • kan forstå motiverne bag forskellige datacenter organisationsformer
 • kan forstå mindst to aktuelle standard arkitekturer
 • kan forstå relevansen standarder indenfor driftscenter arkitektur. 

Færdigheder
Den studerende kan:

 • situationsbestemt vælge og/eller tilpasse en standard arkitektur
 • anvende mindst to centralt anvendte afregningsmodeller
 • relatere forskellige driftsmodeller til procesmodeller
 • organisere og styre mindre arkitektur-projekter
 • anvende standardmetoder til systematisk afdækning risici
 • indgå som kompetent deltager i et infrastrukturudviklingsprojekt. 

Kompetencer
Den studerende kan:

 • reflektere over egen praksis med hensyn til metode og proces
 • følge den teknologiske udvikling og løbende tilegne sig nye drifts- og infrastrukturmodeller.

 

Planlagte hold i akademifaget infrastrukturarkitektur kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i infrastrukturarkitektur. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.