Projektledelse

 

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7 - trinsskalaen.

Formål

Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at lede og styre mindre og mellemstore projekter med mange forskellige interessenter.

Indhold

 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • Agile projektformer
 • Ressourceallokering.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende:

 • tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • forstår praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier/metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring
 • har viden om etablering og udnyttelse af viden netværk.

Færdigheder
Den studerende:

 • kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektledelse og projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige modeller for projektstyring
 • kan vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger i et projekt, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • kan vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt.

Kompetencer
Den studerende:

 • kan lede og styre små og mellemstore projekter
 • kan deltage som delprojektleder på store projekter
 • kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis.

 

Planlagte hold i akademifaget projektledelse kan du tilmelde dig herunder. 

projektledelse

Odder
Periode: 07-09-2017 til 05-12-2017
Pris: 19500
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 7/9 + 8/9 + 9/10 + 10/10 - 9/11 + 10/11 + eks 5/12
Startdato: 07-09-2017
Slutdato: 05-12-2017
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 7/9 + 8/9 + 9/10 + 10/10 - 9/11 + 10/11 + eks 5/12
Pris: 19500

Projektledelse

Hobro
Periode: 24-08-2017 til 05-01-2018
Pris: 5000
Mødetid: 17.30 - 20.45
Datoer: Torsdag aften uge 34 - 49. Eksamen uge 51 eller 1
Startdato: 24-08-2017
Slutdato: 05-01-2018
Mødetid: 17.30 - 20.45
Datoer: Torsdag aften uge 34 - 49. Eksamen uge 51 eller 1
Pris: 5000

Projektledelse

Skive
Periode: 04-09-2017 til 31-12-2017
Pris: 5000
Mødetid: 18.00-21.30
Datoer: 14 mandage aftener
Startdato: 04-09-2017
Slutdato: 31-12-2017
Mødetid: 18.00-21.30
Datoer: 14 mandage aftener
Pris: 5000

Projektledelse

Horsens
Periode: 23-10-2017 til 31-12-2017
Pris: 5000
Mødetid: 8.30-15.00
Datoer: 23/10 + 30/10 + 6/11+ 13/11 + 20/11 + 27/11 + 4/12 + mundtlig eksamen forv. 11/12 2017
Startdato: 23-10-2017
Slutdato: 31-12-2017
Mødetid: 8.30-15.00
Datoer: 23/10 + 30/10 + 6/11+ 13/11 + 20/11 + 27/11 + 4/12 + mundtlig eksamen forv. 11/12 2017
Pris: 5000

Projektledelse

Viborg
Periode: 06-11-2017 til 15-12-2017
Pris: 6000
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 13/11 + 14/11 + 20/11 + 27/11 + 28/11 + 8/12 (1/2 dag) + 12/12 + 18/12 + mundtlig eksamen 21/12 2017
Startdato: 06-11-2017
Slutdato: 15-12-2017
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 13/11 + 14/11 + 20/11 + 27/11 + 28/11 + 8/12 (1/2 dag) + 12/12 + 18/12 + mundtlig eksamen 21/12 2017
Pris: 6000

Projektledelse - koordinatoruddannelsen

Silkeborg
Periode: 04-09-2017 til 31-10-2017
Pris: 9950
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 4/9 + 5/9 + 25/9 + 26/9 + 9/10 + 10/10 + 23/10 + eks. 31/10 2017
Startdato: 04-09-2017
Slutdato: 31-10-2017
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 4/9 + 5/9 + 25/9 + 26/9 + 9/10 + 10/10 + 23/10 + eks. 31/10 2017
Pris: 9950

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i projektledelse. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.