Projektledelse

 

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7 - trinsskalaen.

Formål

Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at lede og styre mindre og mellemstore projekter med mange forskellige interessenter.

Indhold

 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • Agile projektformer
 • Ressourceallokering.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende:

 • tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • forstår praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier/metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring
 • har viden om etablering og udnyttelse af viden netværk.

Færdigheder
Den studerende:

 • kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektledelse og projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige modeller for projektstyring
 • kan vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger i et projekt, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • kan vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt.

Kompetencer
Den studerende:

 • kan lede og styre små og mellemstore projekter
 • kan deltage som delprojektleder på store projekter
 • kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis.

 

Planlagte hold i akademifaget projektledelse kan du tilmelde dig herunder. 

Projektledelse

Viborg
Periode: 24-04-2017 til 06-06-2017
Pris: 6000
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 24/4 + 28/4 + 1/5 + 5/5 (1/2 dag) + 8/5 + 15/5 +19/5 + 23/5 + eksamen 6/6
Startdato: 24-04-2017
Slutdato: 06-06-2017
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 24/4 + 28/4 + 1/5 + 5/5 (1/2 dag) + 8/5 + 15/5 +19/5 + 23/5 + eksamen 6/6
Pris: 6000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i projektledelse. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.