Projektledelse

 

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7 - trinsskalaen.

Formål

Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at lede og styre mindre og mellemstore projekter med mange forskellige interessenter.

Indhold

 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • Agile projektformer
 • Ressourceallokering.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende:

 • tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • forstår praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier/metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring
 • har viden om etablering og udnyttelse af viden netværk.

Færdigheder
Den studerende:

 • kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektledelse og projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige modeller for projektstyring
 • kan vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger i et projekt, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • kan vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt.

Kompetencer
Den studerende:

 • kan lede og styre små og mellemstore projekter
 • kan deltage som delprojektleder på store projekter
 • kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis.

 

Planlagte hold i akademifaget projektledelse kan du tilmelde dig herunder. 

projektledelse

Skanderborg
Periode: 01-02-2018 til 31-05-2018
Pris: 19500
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 1/2 + 2/2 + 5/3 + 6/3 + 18/4 + 19/4 + eks 31/5
Startdato: 01-02-2018
Slutdato: 31-05-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 1/2 + 2/2 + 5/3 + 6/3 + 18/4 + 19/4 + eks 31/5
Pris: 19500

Projektledelse

Grenaa
Periode: 11-01-2018 til 12-03-2018
Pris: 5000
Mødetid: 8.00-15.00
Datoer: Torsdage
Startdato: 11-01-2018
Slutdato: 12-03-2018
Mødetid: 8.00-15.00
Datoer: Torsdage
Pris: 5000

Projektledelse

Silkeborg
Periode: 27-02-2018 til 26-04-2018
Pris: 9950
Mødetid: 08.30-15.30
Datoer: 27/2 + 28/2 + 12/3 + 13/3 + 5/4 + 6/4 + 17/4 + mdt. eks. 26/4 2018
Startdato: 27-02-2018
Slutdato: 26-04-2018
Mødetid: 08.30-15.30
Datoer: 27/2 + 28/2 + 12/3 + 13/3 + 5/4 + 6/4 + 17/4 + mdt. eks. 26/4 2018
Pris: 9950

Projektledelse

Horsens
Periode: 28-02-2018 til 11-04-2018
Pris: 6000
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eksamen - datoer på vej
Startdato: 28-02-2018
Slutdato: 11-04-2018
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eksamen - datoer på vej
Pris: 6000

Projektledelse

Skive
Periode: 28-02-2018 til 11-04-2018
Pris: 6000
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eksamen - datoer på vej
Startdato: 28-02-2018
Slutdato: 11-04-2018
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eksamen - datoer på vej
Pris: 6000

Projektledelse

Viborg
Periode: 28-02-2018 til 30-06-2018
Pris: 6000
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eksamen - datoer på vej
Startdato: 28-02-2018
Slutdato: 30-06-2018
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eksamen - datoer på vej
Pris: 6000

Projektledelse

Silkeborg
Periode: 28-02-2018 til 30-06-2018
Pris: 6000
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eks. - datoer på vej
Startdato: 28-02-2018
Slutdato: 30-06-2018
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 7,5 dage + mdt. eks. - datoer på vej
Pris: 6000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i projektledelse. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.