Projektledelse

 

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7 - trinsskalaen.

Formål

Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at lede og styre mindre og mellemstore projekter med mange forskellige interessenter.

Indhold

 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • Agile projektformer
 • Ressourceallokering.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende:

 • tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • forstår praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier/metoder indenfor Projektledelse og Projektstyring
 • har viden om etablering og udnyttelse af viden netværk.

Færdigheder
Den studerende:

 • kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektledelse og projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige modeller for projektstyring
 • kan vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger i et projekt, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • kan vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt.

Kompetencer
Den studerende:

 • kan lede og styre små og mellemstore projekter
 • kan deltage som delprojektleder på store projekter
 • kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis.

 

Planlagte hold i akademifaget projektledelse kan du tilmelde dig herunder. 

Projektledelse

Hobro
Periode: 24-08-2017 til 05-01-2018
Pris: 5000
Mødetid: 17.30 - 20.45
Datoer: Torsdag aften uge 34 - 49. Eksamen uge 51 eller 1
Startdato: 24-08-2017
Slutdato: 05-01-2018
Mødetid: 17.30 - 20.45
Datoer: Torsdag aften uge 34 - 49. Eksamen uge 51 eller 1
Pris: 5000

Projektledelse - koordinatoruddannelsen

Silkeborg
Periode: 04-09-2017 til 31-10-2017
Pris: 9950
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 4/9 + 5/9 + 25/9 + 26/9 + 9/10 + 10/10 + 23/10 + eks. 31/10 2017
Startdato: 04-09-2017
Slutdato: 31-10-2017
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 4/9 + 5/9 + 25/9 + 26/9 + 9/10 + 10/10 + 23/10 + eks. 31/10 2017
Pris: 9950

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i projektledelse. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.