Afsætningsstrategi

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission.

Ekstern censur.

Deltagelse i eksamen forudsætter, at den studerende har udarbejdet en skriftlig individuel opgave, som er blevet godkendt.

Formål

Formålet med faget er, at den studerende opnår en afsætningsstrategisk kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af de grundlæggende afsætningsmæssige forhold, begreber, modeller og værktøjer, således at den studerende i praksis kan bidrage til analyse og løsning af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver.

Indhold

 • Grundlæggende markedsføringsbegreber
 1. Virksomhedens planlægningsniveauer & mål
 2. Forretnings- og vækststrategier og deres forbindelse til kunders behov
 3. Virksomhedens interne og eksterne forhold
 4. Virksomhedens strategiske situation.
 • Virksomheders økonomiske situation
 1. Grundlæggende regnskabsforståelse.
 • Juridiske forhold
 1. Konkurrenceret.
 • Metode
 1. Modellernes formål og anvendelse
 2. Systematisk arbejdstilgang.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • have udviklingsbaseret viden om centrale grundlæggende strategi – og markedsføringsbegreber samt markedsføringskoncepter
 • have forståelse for nogle relevante økonomiske og juridiske forhold indenfor afsætningsstrategi
 • kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i analysen af virksomhedens interne og eksterne strategiske situation og i sammenhæng med kunders behov.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne anvende centrale metoder og redskaber til i praksis at kunne analysere virksomhedens interne og eksterne strategiske situation
 • kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det afsætningsstrategiske område
 • kunne vurdere praksisnære afsætningsrelaterede problemstillinger og opstille, begrunde og vælge strategier for virksomhedens forretningsmodel
 • kunne formidle virksomhedens interne situation til samarbejdspartnere og brugere i form af styrker og svagheder, herunder ressourcer og kompetencer, værdiskabelse, produktportefølje og økonomisk situation
 • kunne formidle virksomhedens eksterne situation til samarbejdspartnere og interessenter i form af muligheder og trusler, herunder branche- og konkurrencesituation, relevante juridiske forhold.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne håndtere udviklingsorienterede situationer relateret til virksomhedens strategiske interne og eksterne situation gennem anvendelse af tilegnede afsætningsstrategiske metoder og modeller
 • kunne deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde ifm. udviklingen af virksomhedens forretningsstrategier, herunder vækst- og konkurrencestrategi
 • kunne vurdere de eksterne påvirkninger fra omverdenen og give forslag til ændringer af strategien for derigennem at styrke og fastholde virksomhedens konkurrenceevne
 • i praksis kunne demonstrere afsætningsstrategisk kompetence
 • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis gennem tilegnelse og anvendelse af teorier og modeller indenfor afsætningsstrategisk situationsanalyse.

 

Planlagte hold i akademifaget afsætningsstrategi kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i afsætningsstrategi. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.