Coaching og konflikthåndtering

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål

Formålet er, at den studerende udvikler sin ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.

Indhold

 • Teorier, modeller og værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst
 • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau
 • Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt, opløsning og løsning
 • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne
 • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige /medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for håndtering af konflikter i organisationen
 • have viden om organisationsforståelse i forhold til coaching i relation til konflikthåndtering
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering
 • kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til coaching, konflikthåndtering, konfliktløsning på individ/afdeling og på teamniveau
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger, der involverer coaching og konflikthåndtering, og vælge relevante løsningsmodeller
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til problematikker i forbindelse med organisatoriske konflikter.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne håndtere udviklingsorienterede processer inden for organisatorisk coaching og konflikthåndtering
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til konflikthåndtering i organisationen
 • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis omkring konflikthåndtering i organisationer og indenfor eget ledelsesmæssige felt.

Planlagte hold i akademifaget Coaching og konflikthåndtering kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i Coaching og konflikthåndtering. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.