Ledelse i praksis

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Formål

 • at deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
 • at deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring
 • at deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder
 • at deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer
 • at deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturerer et projekt.

Indhold

 • ledelsesforståelse der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/-værktøjer/-stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • analysering og udvikling af egen ledelsesstil
 • ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer
 • udvikling af egen læring og egen praksis
 • metodeteori med fokus på problemformulering og metode.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • inden for ledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på det ledelsesmæssige fagområde have udviklingsbaseret viden om ledelsesområdets praksis og central anvendt teori og metode.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet (operationelle og taktiske ledelsesniveau)
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til ledelse
 • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis.

 

Planlagte hold i akademifaget ledelse i praksis kan du tilmelde dig herunder.

Ledelse i praksis

Randers SØ
Periode: 04-09-2017 til 31-12-2017
Pris: 4500
Mødetid: 17.45 - 21.05
Datoer: Torsdag aften + d. 11/12 + Eksamen d. 24.01.18
Startdato: 04-09-2017
Slutdato: 31-12-2017
Mødetid: 17.45 - 21.05
Datoer: Torsdag aften + d. 11/12 + Eksamen d. 24.01.18
Pris: 4500

Ledelse i praksis

Grenaa
Periode: 04-09-2017 til 31-12-2017
Pris: 4500
Mødetid: 18:00-21:30
Datoer: 14 mandage afrener
Startdato: 04-09-2017
Slutdato: 31-12-2017
Mødetid: 18:00-21:30
Datoer: 14 mandage afrener
Pris: 4500

Ledelse i praksis

Silkeborg
Periode: 04-09-2017 til 31-12-2017
Pris: 4900
Mødetid: 18.00-21.30
Datoer: 14 onsdage aftener
Startdato: 04-09-2017
Slutdato: 31-12-2017
Mødetid: 18.00-21.30
Datoer: 14 onsdage aftener
Pris: 4900

Ledelse i praksis

Viborg
Periode: 18-09-2017 til 27-10-2017
Pris: 5700
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 19/9 + 22/9 + 26/9 +29/9 + 2/10 + 9/10 + 13/10 (1/2 dag) + 23/10 + mundtlig eksamen 27/10 2017
Startdato: 18-09-2017
Slutdato: 27-10-2017
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 19/9 + 22/9 + 26/9 +29/9 + 2/10 + 9/10 + 13/10 (1/2 dag) + 23/10 + mundtlig eksamen 27/10 2017
Pris: 5700

Ledelse i praksis

Horsens
Periode: 20-09-2017 til 30-10-2017
Pris: 4500
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 20/9 + 21/9 + 27/9 + 28/9 + 4/10 + 5/10 + 11/10 + 12/10 (1/2 dag) + eks. d. 30/10 2017
Startdato: 20-09-2017
Slutdato: 30-10-2017
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 20/9 + 21/9 + 27/9 + 28/9 + 4/10 + 5/10 + 11/10 + 12/10 (1/2 dag) + eks. d. 30/10 2017
Pris: 4500

Ledelse i praksis

Silkeborg
Periode: 20-09-2017 til 30-10-2017
Pris: 4500
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 20/9 + 21/9 + 27/9 + 28/9 + 4/10 + 5/10 + 11/10 + 12/10 (1/2 dag) + eks. d. 30/10 2017
Startdato: 20-09-2017
Slutdato: 30-10-2017
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 20/9 + 21/9 + 27/9 + 28/9 + 4/10 + 5/10 + 11/10 + 12/10 (1/2 dag) + eks. d. 30/10 2017
Pris: 4500

Ledelse i praksis - SOSU

Silkeborg
Periode: 15-08-2017 til 12-10-2017
Pris: 5500
Mødetid: 8.00-15.00
Datoer: 15/8 + 22/8 + 29/8 + 5/9 + 12/9 + 19/9 + 26/9 + 3/10 + eks. 12/10 2017
Startdato: 15-08-2017
Slutdato: 12-10-2017
Mødetid: 8.00-15.00
Datoer: 15/8 + 22/8 + 29/8 + 5/9 + 12/9 + 19/9 + 26/9 + 3/10 + eks. 12/10 2017
Pris: 5500

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i ledelse i praksis. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.