Lederuddannelsen til SSA og PAU

-efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter

Uddannelsesforløbet er skræddersyet til dig, der arbejder som leder eller teamleder eller har en drøm om at blive det.

En solid teoretisk og praktisk platform

For at sikre dig en solid ledelsesplatform, er der gennem hele uddannelsen fokus på at sikre sammenhængen mellem teori og praksis.
Uddannelsen tager afsæt i dine erfaringer, din viden og dine indsigter og sætter dem ind i en ledelsesteoretisk ramme, så du bliver rustet til den virkelighed du skal agere i.

Du bliver fortrolig med aktuelle og relevante ledelses- og samarbejdsformer, du bliver mere bevidst om dine egne styrker og svagheder som leder, og du vil få et skarpt blik for dine medarbejdere og kollegers kompetencer og udviklingspotentialer.

De begreber og metoder der arbejdes med, kan du anvende i din praksis med det samme, ligesom du får styrket din evne til at kommunikere konstruktivt både horisontalt og vertikalt i organisationen.

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i din virkelighed og de udfordringer du står med i dagligdagen, og bygger videre på de erfaringer og viden du allerede har.

Vi arbejder individuelt og i grupper med en blanding af cases, øvelser og teoretiske oplæg. Gennem hele forløbet vil du få en studiemakker.

Lederuddannelsen er en akademiuddannelse i ledelse, der består af  følgende  akademifag:

  • Ledelse i praksis – 10 ECTS-point
  • Borgerkommunikation – 10 ECTS-point
  • Organisation og arbejdspsykologi – 10 ECTS-point
  • Teamledelse – 5 ECTS-point
  • Ledelse, der skaber social kapital – 5 ECTS -point
  • Det strategiske lederskab – 10 ECTS-point
  • Afgangsprojekt i ledelse – 10 ECTS-point


Det er også muligt at vælge enkelte fag ud og kun deltage i dem.

Tilmelding og spørgsmål:

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan du få svar på hos studiesekretær Karin Nielsen på knie@eadania.dk eller på telefon 7229 1501.


Har du spørgsmål til uddannelsen og indholdet på de enkelte moduler, så kontakt chefkonsulent Annemette Lyngby anly@eadania.dk eller 61953528.