Økonomi og styring

Omfang: 10 ECTS-point

Indhold

Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering og giver et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi. Der fokuseres på muligheder og begrænsninger i økonomi- og ressourcestyringen i stat, regioner og kommuner, og den studerende præsenteres for konkrete mål og midler fra økonomistyringen i praksis, herunder typiske problemstillinger og løsningsmodeller. Der arbejdes desuden med centrale redskaber til økonomisk analyse og sammenligning af nøgletal.

Læringsmål

Viden og forståelse:

 • Har viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, samt finansieringen af den offentlige sektor
 • Forstår baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne
 • Kender finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter
 • Kender de vigtigste principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor
 • Kender nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking

Færdigheder:

 • Kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor
 • Kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde
 • Kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse

Kompetencer:

 • Kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære økonomistyring
 • Kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger
 • Kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale

 

 

Planlagte hold i akademifaget Økonomi og styring kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i økonomi og metode. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.