Kvalitet og lovgivning

Retsgrundlag
Studieordningernes retsgrundlag udgøres af:

  1. Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK. nr. 1038 af 30/08/2017
  2. Bekendtgørelse om akademiuddannelser, BEK nr. 1009 af 29/06/2016
  3. Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau, BEK nr. 837 06/07/2015
  4. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 1500 af 02/12/2016
  5. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, BEK nr. 114 03/02/2015
  6. Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne, BEK nr. 1348 af 29/11/2013
  7. Bekendtgørelse om Individuel kompetencevurdering (Realkompetencevurdering (RKV)) BEK nr. 8 af 10/01/2008

Retsgrundlaget kan læses på adressen www.retsinformation.dk

Kvalitet
Læs mere om kvalitet ved Erhvervsakademi Dania her.