Om akademiuddannelser

Akademiuddannelser er uddannelser, som du kan læse på deltid ved siden af dit fuldtidsjob.

En akademiuddannelse er målrettet dig, som i forvejen har en uddannelse, har minimum 2 års erhvervserfaring og ønsker at videre- eller efteruddanne dig indenfor et område. Samtidig ønsker du at bibeholde dit fuldtidsjob og løn eller at dygtiggøre dig, hvis du er ledig.

Du har også mulighed for at læse enkeltfag hos Dania Erhverv, Erhvervsakademi Danias enhed for efter-, videreuddannelse og kurser. Får du blod på tanden efter et enkelt akademifag, er det muligt at læse flere enkeltfag eller en hel akademiuddannelse. Kurser specielt henvendt til ledige svarer til et enkelt akademifag.

14 forskellige akademiuddannelser med individuel tilpasning

Hos Dania Erhverv kan du vælge mellem 14 forskellige akademiuddannelser. Hver akademiuddannelse har en række obligatoriske fag og valgfag, som du kan læse mere om under den enkelte akademiuddannelse. Desuden tilbyder vi specialdesignede akademiuddannelser. Alle akademiuddannelser inklusiv de specialdesignede kan du se i menuen her

En akademiuddannelse svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS-point), og niveauet er det samme som en erhvervsakademiuddannelse. En akademiuddannelse giver dig mulighed for at videreuddanne dig på eksempelvis en diplomuddannelse. Du kan se mere om niveau og uddannelsesmuligheder i uddannelsesstigen.

Det tager typisk 3 år at læse en fuld akademiuddannelse på deltid. Det svarer til, at du læser fag svarende til 10 ECTS-point pr. semester. Du kan skrue op for tempoet ved at læse flere fag samtidig. Du kan således selv bestemme dit tempo for din uddannelse hos os. Akademiuddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt på sidste semester med en vægt på 10 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Dania Erhverv ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

Økonomi og tilmelding

Ved tilmelding til et fag kan du se prisen for det enkelte fag. Der skal ud over deltagergebyret påregnes udgifter til undervisningsmaterialer svarende til ca. kr. 500-800 pr. fag.

Du tilmelder dig et enkelt akademifag ved trykke på den røde tilmeldingsknap yderst til højre ved det forløb, som du ønsker at deltage på.
Ønsker du at tilmelde dig en hel akademiuddannelse, skal du benytte tilmeldingsblanketten, som du skal printe, udfylde og sende til os.

Gratis for ledige

Hvis du er ledig og ønsker at blive tilmeldt et fag, skal du kontakte dit jobcenter, som skal bevillige faget til dig. Har dit jobcenter bevilliget faget til dig, skal du tilmelde dig som beskrevet under det enkelte fag til ledige.

Du kan finde kontaktoplysninger på studiesekretærerne ved Dania Erhverv her.

Tilmelding er bindende

Din tilmelding er bindende. Det betyder, at hvis faget oprettes, vil vi opkræve deltagergebyret, som du skal betale – også hvis du beslutter ikke at deltage alligevel. Vi sender dig en faktura ved uddannelsesstart. Bliver holdet mod forventning ikke oprettet, vil vi selvfølgelig ikke opkræve betaling fra dig.

Tilskudsmuligheder

SVU

Nogle af fagene er tilrettelagt, så der er mulighed for at søge om Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). Støtten udbetales til dig eller din arbejdsgiver afhængigt af, om du får løn under forløbet. Der kan søges SVU til både undervisningsdage og dage, hvor du har fri (orlov) fra dit arbejde til at studere i forbindelse med forløbet. 

Kontakt studiesekretærerne ved Dania Erhverv for at høre hvilke fag, der giver mulighed for at søge om SVU. Du kan læse mere om reglerne for SVU på www.svu.dk.

Kompetencefonde

Du kan søge om tilskud til videreuddannelse fra den eller de kompetencefonde, som din arbejdsgiver indbetaler til. For at søge om tilskud skal du være omfattet af en overenskomst med en aftale om selvvalgt uddannelse.

Hvis du vil have flere informationer, kan du kontakte din fagforening.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har på siden om det enkelte fag.

Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet

Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

Afsluttende afgangsprojekt

Alle akademiuddannelser afsluttes med et afgangsprojekt på 10 ECTS. Når afgangsprojektet er bestået, har du en fuld akademiuddannelse og må bruge titlen AU eller Academy Profession (AP) på engelsk.

Eksamensbevis

Hver gang du består et enkelt akademifag, får du tilsendt et eksamensbevis, og når du består afgangsprojektet i en akademiuddannelse, får du ligeledes tilsendt et eksamensbevis på en fuld akademiuddannelse.

Husk at give besked til os, hvis du har bestået fag på flere uddannelsessteder og ønsker at få fagene på et samlet bevis.

Ændret bekendtgørelse

Studerende, der er påbegyndt en uddannelse før den 1. juni 2013, skal være opmærksomme på, at der er trådt en ny bekendtgørelse i kraft på området. Det betyder bl.a., at specialeprojektet på uddannelsen er bortfaldet, og du i stedet skal vælge ekstra fag svarende til 10 ECTS point. Enkelte fag er blevet ændret, og andre har fået nyt navn. På nogle uddannelser er der desuden ændrede krav til obligatoriske fag og sammensætning af valgfag.

Kontakt dit uddannelsessted for yderligere oplysninger om, hvilken betydning det har for dig, som allerede er i gang med en akademiuddannelse.