Erhvervs-Ph.d.

Erhvervs-Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Universitet.

[image]
Erhvervs-Ph.D.-studerende

Projektet omhandler unge og yngre voksnes tilhørsforhold til det sted, de kommer fra, og ved hjælp af interviewmateriale med unge, studerende og tilbageflyttere til Skive eller Mariagerfjord kommune undersøger projektet bl.a. behovet for human kapital i perifært beliggende områder, samt hvordan yngre voksne opfatter og oplever livet på disse kanter. Desuden bidrager projektet med konkrete forslag til, samt kvalificerer debatten om yderområdernes fremtid ift. bosætning og stedskvalitet.

Læs yderligere om projektet her

 

Publikationer

  • Pedersen, Helle Dalsgaard and Malene Gram. 2017, 'Like a pair of worn-out slippers': Place attraction factors among return migrants to peripheral places. Handbook on Place Marketing and Branding. red./Adriana Campelo. Edward Elgar Publishing, Incorporated.
  • Gram, Malene; Pernille Hohnen and Helle Dalsgaard Pedersen. 2015 (in press). ‘You can’t use this, and you mustn’t do that’: A qualitative study of non-consumption practices among Danish pregnant women and new mothers.Journal of Consumer Culture. (Videnskabelig artikel)
  • Gram, Malene and Helle Dalsgaard Pedersen. 2013. Negotiations of Motherhood - between ideals and practice in O’Donohoe et al. 2013. Motherhood, Markets and Consumption : The Making of Mothers in Contemporary Western Cultures. Routledge. (Videnskabelig artikel)

 

Medieomtale