Forrige
 
Næste

Forskningens døgn 2017 på campus Skive og Viborg

 

Forskningens døgn på campus Viborg i samarbejde med VIA:

 

Mandag d. 24. april kl. 14.20-15.05: Mobilitet blandt unge

Tirsdag d. 25. april kl. 14.20-15.05: IT-sikkerhed i datacentre 

Mødested: Studenterhuset, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Mobilitet blandt unge

Projektet omhandler unge og yngre voksnes tilhørsforhold til det sted, de kommer fra, og ved hjælp af interviewmateriale med unge, studerende og tilbageflyttere til Skive eller Mariagerfjord kommune undersøger projektet bl.a. behovet for human kapital i perifært beliggende områder, samt hvordan yngre voksne opfatter og oplever livet på disse kanter.

 

IT-sikkerhed i datacentre

Oplæg om Erhvervsakademi Dania Viborgs forskningsprojekt omhandlende hvordan datasikkerhed styres i et datacenter og hvilken indflydelse det har på dig som bruger/virksomhed

 

Efter oplægene er der mulighed for at købe drikkevarer i studenterhusbaren.

 

Har du spørgsmål til det praktiske, kan du kontakte Helle Møller på 22 55 56 24

 

Forskningens døgn på campus Skive

Onsdag den 26. april kl. 15.00
Erhvervsakademi Dania, Arvikavej 2A, 7800 Skive

Erhvervsakademi Dania i Skive indbyder alle interesserede til en eftermiddag med 2 spændende foredrag i forbindelse med forskningens døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17. Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn.

Erhvervsakademi Dania vil bidrage aktivt til at den nyeste viden er tilgængelig for erhvervslivet og offentlige institutioner. Derfor er det naturligt at være en del af forskningens døgn ud over at udbyde flere videregående uddannelser inden for det tekniske og merkantile område.

Program

  • Kl. 15.00 Velkomst
  • Kl. 15.10 Big Data, Smart Cities og standardiserede indikatorer – Hvordan klarer de danske byer sig? v/Lars Bodum, Lektor Institut for planlægning, Aalborg Universitet
  • Kl. 16.10 Netværk. Kaffe og kage
  • Kl. 16.40 CSR og bæredygtighed – skaber værdi for alle slags virksomheder og samfundet omkring. v/Trine M. Nielsen, Lektor VIA University College
  • Kl. 17.40 Netværk. Sandwich og vand

Begrænset antal pladser. Tilmelding på skive@eadania.dk senest fredag den 21. april.

Big Data, Smart Cities og standardiserede indikatorer - Hvordan klarer de danske byer sig?

Andelen af Jordens befolkning, der lever i byerne, vokser. Det indebærer nye strategier for infrastruktur, forsyning, bosætning og klimatilpasning i alle byer globalt. Samtidig sker der en digitalisering af samfundet og masser af nye data bringes i spil. Det giver mulighed for at følge udviklingen og sammenligne byerne ud fra standardiserede indikatorer. Hvordan klarer de danske byer sig i denne globale konkurrencesituation?

Hvor god er vores by til innovation? Hvordan ser det ud med borgerinddragelsen i det politiske system? Hvordan er indbyggernes sundhedstilstand? Hvad med uddannelsesniveauet og kvalifikationerne i øvrigt? Hvordan ser miljøtilstanden ud og hvor mange har adgang til internet? Det er bare nogle af de indikatorer, der måles på, når man på globalt plan sammenligner byernes evne til omstilling og udvikling af Smart Cities koncepter. Dette foredrag vil fokusere på en gennemgang af de indikatorer, der anvendes, når man sammenligner Aberdeen, Bogota, Amman og Aalborg. Hvad sker der når man bringer mellem 50 og 100 indikatorer i spil og kvantificerer med standardiserede metoder? Det er ikke kun grafer, kort og ranglister – Det er også en diskussion af værdierne i denne tilgang, og hvordan det kan være med til at fremme bæredygtigheden på globalt plan.
Lars Bodum, Lektor Institut for planlægning, Aalborg Universitet

CSR og bæredygtighed – skaber værdi for alle slags virksomheder og samfundet omkring

Bæredygtighed spiller en efterhånden betydelig rolle for os – både som enkelt individer, i virksomheder og samfundet – det giver mening på mange planer. Men hvad betyder det mere konkret i en virksomhed? Hvordan kan bæredygtighed hjælpe, understøtte og udvikle forretningen?
Der er potentiale for virksomhederne i f.eks. at reducere energiforbruget, minimere skadelige kemikalier i produkter, optimere ressourceforbruget og undgå børnearbejde. Det skaber værdi og har betydning for konkurrenceevnen. Foredraget baserer sig på nogle af de nyeste informationer om emnet – bl.a. konklusioner fra min egen forskning af små- og mellemstore virksomheders arbejde med bæredygtighed som en del af deres forretningsudvikling, som er formidlet i rapporten: ”En rejse i hverdagen: de små skridt.”
Foredraget giver inspiration til, hvordan en aktiv indsats kan medvirke til at bæredygtighed bliver en drivkraft for forretningsudvikling. Måske skaber det også værdi for dig?
Trine M. Nielsen, Lektor VIA University College