Danias strategier

Danias strategi består af nedenstående ni fokusområder med tilknyttede strategier, og det er kvalitetsstrategien, som binder alle strategierne sammen, og derfor er den fremhævet med rødt. 

Internationalisering Box   Paedagogisk Box   Viden Box

Kommunikation Box   Kvalitet Box   Netvaerk Og Relationer Box

Personale Box   Udbud Box   Ressources Box

Mission

Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser både som fuldtids- og deltidsuddannelse af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademi- og professionsbachelor uddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans.

Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere.

Vi samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på, at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk.

Vision

Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et velfungerende, innovativt og kvalitetsbevidst erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede undervisere.

Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet.

Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at fremstå som et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af akademi- og professionsbacheloruddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde, herunder opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer gode meriteringsmuligheder til andre videregående uddannelser.

Til top