Danias internationaliseringsstrategi

Internationalisering har været en vigtig del af Danias tidligere strategier, hvilket har skabt et solidt fundament til det videre arbejde. Danias fokus på internationalisering understøttes af akademiets udviklingskontrakt og regeringens to internationaliseringshandlingsplaner fra 2013 og 2014. I strategi 2016, vil der være et øget fokus på samarbejde og mobilitet, kvalitetsikring af international rekruttering, internationalisering hjemme samt udenlandske dimittenders beskæftigelse i Danmark.

 

Det er værdifuldt, at

  • vi arbejder professionelt - Lever op til alle kvalitetskrav og standarder, herunder overordnede mål beskrevet i EA-instruksen, Bolognadeklarationen og Code of Conduct2, samt følger de foreskrevne handleplaner3 udarbejdet af Undervisnings- og forskningsministeriet samt EU- Kommissionen
  • vi arbejder med integritet - Vi er tro mod vores eget produkt KVU og PBA uddannelser. At vi arbejder internationalt med praksisnæruddannelse og praksisbaseret forskning i samspil med vores partnere
  • vi arbejder med kvalitet - Det internationale arbejde skal være systematisk, hvad angår læringsmål, administrative processer og service overfor danske såvel som internationale studerende

1. http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/internationalt-samarbejde-om-uddannelse/bologna-processen
2. http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/markedsforing-af-danske-uddannelser-i-udlandet/code-of-conduct
3. http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/regeringens-strategier-for-internationalisering/oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn