Danias ressourcestrategi

Formålet med ressourcestrategien er at sikre optimal ressourceallokering i forhold til vores kerneopgaver med udbud og udvikling af videregående uddannelser.

Strategien omfatter den overordnede økonomistyring, bygninger, inventar og udstyr samt udvikling og anvendelse af informationsteknologi.

 

Det er værdifuldt, at

• gennemføre en effektiv decentral økonomistyring gennem klare retningslinjer og rettidig rapportering
• sikre transparens og inddragelse af medarbejderne i den decentrale økonomistyring
• bygninger og udstyr understøtter attraktive fysiske læringsmiljøer, der lever op til de krav, der stilles til en moderne velfungerende uddannelsesinstitution.
• ny informationsteknologi er aldrig målet men midlet til at understøtte læring og effektive administrative processer.