Beskæftigelsesundersøgelser

Vi udarbejder en beskæftigelsesundersøgelse på alle vores uddannelser. Se tabel herunder, hvor årstal angiver analysetidspunkt for det seneste hold dimittender, typisk 6 måneder før beskæftigelsesanalysen er udført. Kontakt Suzanne Anthony på 7229 1006 eller sua@eadania.dk for flere informationer.

DEA har lavet et beskæftigelsesbarometer, som viser positiv beskæftigelse- og lønudvikling for erhvervsakademierne - se mere her

Find her opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danias egne beskæftigelsestal for de seneste 3 år kan ses her:

 Alle Studerende 14 16

Administrationsoekonom

AP Automotive Technology

AP Hospitality And Tourism

AP Marketing Management

Automationsteknologer

Autoteknolog

BA Hospitality Management

Datamatiker

El Installatoer

Energiteknolog

Finansoekonom

Handelsoekonom

IT Technology

IT Teknolog

Markedsfoeringsoekonom

Multimediedesigner

PBA Optometri

Produktionsteknolog

Serviceoekonom

Vvs Installatoer

Forklaring til ovenstående:

Data er indsamlet via udsendelse af spørgeskemaer til Danias dimittender 6-9 måneder efter dimission. Der gennemføres to årlige undersøgelser i april og november. Dimittenderne kontaktes pr. mail. Den samlede andel af de, der er i beskæftigelse, under uddannelse og ledige, giver ikke nødvendigvis 100%, fordi dimittender også kan være på barsel, i militærtjeneste m.v.

Beskæftigelse angiver andel af dimittender, der er i beskæftigelse ud af alle, der har svaret.

Relevant beskæftigelse angiver andel af dimittender, der er i relevant beskæftigelse ud af alle, der er i beskæftigelse.

Under uddannelse angiver andel af dimittender, der er under uddannelse ud af alle, der har svaret.

Ledige angiver andel af dimittender, der er ledige ud af alle, der har svaret.

Hvis der mangler søjler, så er data ikke tilgængelige.