Kvalitetsudvikling

Danmark har i Bologna-samarbejdet forpligtet sig til at have et system for ekstern kvalitetssikring af de videregående uddannelser i henhold til de fælles europæiske standarder og retningslinjer.

Som erhvervsakademi er det Danias opgave at sikre og udvikle kvaliteten og relevansen af vores uddannelser.

Dette gør vi ved løbende og systematisk at arbejde med kvalitetssikring af vores uddannelser og udbud, hvor vi ser og tænker kvalitetssikringsarbejdet i en sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis.

God kvalitet betyder for os:

  • Dygtige studerende, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet
  • Godt læringsmiljø
  • Velkvalificerede undervisere
  • Organiseret undervisning
  • Tilfredse praktikvirksomheder
  • God ledelse.

God kvalitet betyder derfor også, at vi udbyder bæredygtige uddannelser baseret på en høj gennemførselsprocent.

God kvalitet kan måles, og derfor laver vi systematiske evalueringer, hvor vi inddrager de studerende, virksomheder, undervisere og andre interessenter i udviklingen af Danias uddannelser.

De studerende på Erhvervakademi Dania er med til at evaluere undervisningen, og vi tager en samtale med de studerende for at afklare forventninger og inddrage de studerende i kvalitetsudviklingen.

Kontakt Suzanne Anthony på 7229 1006 eller sua@eadania.dk for flere informationer.