Tilfredshedsundersøgelser

Hvert efterår gennemfører vi en evaluering af de studerendes tilfredshed med uddannelsen/faget, undervisningen og faciliteterne. Evalueringen gennemføres i samarbejde med Ennova og giver et samlet billede af de studerendes tilfredshed, udbytte og loyalitet. Samtidig peger resultaterne på relevante indsatsområder, hvor vi kan blive endnu bedre.

Tilfredshedsundersøgelse 2016 blandt studerende på Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Danias resultater har generelt været i en positiv udvikling siden målingen i 2013.

Den gode udvikling gør, at Erhvervsakademi Danias resultater ligger stærkt i en sammenligning med de øvrige deltagende erhvervsakademier. De studerendes studieglæde og udbytte på Erhvervsakademi Dania ligger i den høje ende blandt årets deltagende erhvervsakademier.

Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

  • Studieglæde er på samme niveau som ved sidste måling i 2015
  • Udbytte er på samme niveau som ved sidste måling i 2015
  • Loyalitet er steget med 1 indekspoint i forhold til 2015

Årets resultater i sammenligning med andre erhvervsakademier

  • Studieglæde ligger med et resultat på 68 indekspoint, to point over erhvervsakademierne samlet.
  • Udbytte scorer ligeledes indeks 68, hvilket er to point over erhvervsakademierne samlet.
  • Loyalitet er med et godt resultat på 77 indekspoint på samme niveau, 2 point over erhvervsakademierne samlet.

Mål og realiserede resultater fra den landsdækkende undersøgelse i efteråret 2016 i forhold til indsatsområder aftalt i Udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet (På en skala mellem 0 og 100).

  Mål 2015 2016
Studieglæde 67 68 68
Organisering 67 68 68
Loyalitet 76 76 77

                                        

    • Administrationsøkonom     • EL- og VVS-installatør
    • Automationsteknolog     • It-teknolog
    • Autoteknolog     • Logistikøkonom
    • BA i International Hospitality Management     • Markedsføringsøkonom
    • Datamatiker     • Multimediedesigner
    • Energiteknolog     • Optometri
    • Finansøkonom     • Produktionsteknolog
    • Handelsøkonom     • Serviceøkonom

 

Medarbejdersamtaler og samtaler med de studerende

Hvert andet år gennemfører vi en Medarbejdertilfredshedundersøgelse og en APV. Begge undersøgelser giver et godt billede af hvor tilfredse medarbejderne er med deres arbejdsplads og hvor der skal sættes ind for at bibeholde en positiv og vidende arbejdsstyrke.

Udover de årlige tilfredshedsundersøgelser er dialogen mellem ledelse og medarbejder og underviser og studerende central for udviklingen af Akademiet. Vi har et koncept hvor vi løbende følger op på den enkeltes trivsel. Vi benytter os både af MUS-samtaler og af GRUS-samtaler.

Kontakt Suzanne Anthony på 7229 1006 eller sua@eadania.dk for flere informationer.