100% beskæftigelse for studerende fra Hadsten

Der er meget høj efterspørgsel efter både vvs- og el-installatører og automationsteknologer, der har læst de to årige videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Læs Lasses historie
nyhed

Studiemiljøet på Ellemosevej 36 er præget af mænd fra starten af 20`erne til op i fyrrene. Rigtig mange erhvervsuddannede, der har valgt at læse to år og dermed få mange flere jobmuligheder. Lasse Lildal Jørgensen er på 4. semester på den toårige uddannelse til automationsteknolog og lige nu ude i praktik. De nyeste beskæftigelsestal viser, at hans jobmuligheder er meget store. 

Lasse Lildal Jørgensen ville lære mere om ledelse og siger:
”Fra at vedligeholde maskiner, vil jeg hellere være med til at udvikle industrimaskiner.”

Lasse Lildal Jørgensen blev færdig som Automatiktekniker sommeren 2012, og var under uddannelsen bl.a. tre måneder i England, på en af Grundfos` fabrikker.  Efter vel afsluttet erhvervsuddannelse modtog Lasse METAL`s lærlingepris for sin høje karakterer.

Under uddannelsen havde Lasse, i forbindelse med skoleforløbet på Mercantec i Viborg, hørt om uddannelsen til Automationsteknolog. Underviser Lars Dam fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten havde fortalt om mulighederne, og Lasse vidste, at det var vejen frem. ”Jeg vil op på et højere niveau, og fx lære mere om økonomi og ledelse. Fra at være med til at vedligeholde maskiner, vil jeg hellere udvikle industrimaskiner. Projektledelse kan også være et af de områder, jeg vil søge job indenfor,” siger Lasse, der nu er 22 år og i forbindelse med studiestart flyttede fra Viborg til Hadsten. ”Så kan man bedre gøre det rigtigt,” som han siger.

Lasse skal som resten af holdet i virksomhedspraktik fra januar til marts, og det bliver hos WCB Icecream i Aarhus. ”Jeg havde hørt, at det er et godt sted, så jeg sendte en mail allerede i sommer.  Jeg kom til samtale, og de spurgte meget ind til uddannelsen. Produktionsvirksomhederne har brug for os, og efterspørgslen efter færdig uddannede er stor. På Jobnet er der pt ca. 60 ledige stillinger, man kan søge som automationsteknolog,” fortæller Lasse og fortsætter: ”Jeg tænker, at jeg på sigt skal læse mere, så jeg kan få job som leder. På Grundfos blev jeg talenttestet og godkendt.”

Automationsteknolog er en videregående uddannelse på to år. Rigtig mange kommer som erhvervsuddannede som Lasse og oplever, at der fra start af er fart på den teoretiske undervisning. ”Det er en fordel, at man kender til maskiner og har en føling med komponenterne. Der er nogen af de studerende, som kommer som HTX, og de er fx gode til matematiske beregninger. Vi har en god dialog med underviserne, og det er jo en fleksibel uddannelse, hvor man selv vælger valgfag og er med til at præge hvilke gæstelærere, der skal komme udefra.”  Lasse fortæller med høj faglighed om et projekt omkring maskinsikkerhed og nye standarder, som han har arbejdet med. ”Procesanlæg handler bl.a. om styring og regulering af temperatur, flow, samt andre digitale og analoge værdier. Det kunne fx være maskiner på mejeri, hvor mælk skal pasteuriseres. Det er noget andet end linjestyring at arbejde med standarder i produktionsanlæg, hvor man skal koordinerer kommunikationen fx imellem pakkelinjerne,” slutter Lasse, der til sommer vil søge job som automationsteknolog i netop en industrivirksomhed.

Produktionsvirksomhederne efterspørger automationsteknologer - fakta om beskæftigelse

Beskæftigelsesundersøgelsen er foretaget december 2013 blandt dimittender, der afsluttede deres uddannelse sommeren 2013 fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten.

Automationsteknolog:            100 % beskæftigelse inden for branchen

VVS-installatør:                     88% er beskæftiget i branchen og 12% har job i andre brancher.

El-installatør:   92% har job inden for branchen, to dimittender har valgt at læse videre, en har job udenfor branchen og en var ledig i december 2013