1125 nye studerende er optaget på Erhvervsakademi Dania

1125 optagne på Erhvervsakademi Danias 17 videregående uddannelser er klar til studiestart i september. Tæt på en femtedel vælger internationale uddannelser, flere uddannelser vækster særligt meget og seks af Danias uddannelser er på ”hit”-listen i Danmark. At så mange vælger at søge ind på Dania er gode tegn for bl.a. midtjyske virksomheder, der om to år vil få kvalificerede ansøgere til jobs.
nyhed

Særlige uddannelser i voldsom vækst

Uddannelsen til el-installatør vækster med 11,8 %, professionsbacheloruddannelsen i optometri vækster mere end 26% og It-Technology er fra 2013 steget med 42% i optag. De mere klassiske business-uddannelser til serviceøkonom, finansøkonom og handelsøkonom er også vækstet i optag i 2014 i forhold til 2013. ”Særligt specialerne er med til at sikre den store interesse på alle Danias campusafdelinger, og dermed med til at give erhvervslivet gode jobkandidater,” pointerer rektor Lis Randa.

Uddannelser der kan bruges til noget

Det samlede ansøgertal til Danias uddannelser er 2246, og det er 12,2% pct. højere end sidste år. Rektor Lis Randa siger om akademiets vigtige rolle: ”Vi kan se, at vi med de tætte relationer til erhvervslivet tiltrækker mange, der oplever at en uddannelse fra Dania giver job i både store og små virksomheder. Vi erfarer også, at vi udbyder seks af de allermest populære uddannelser. Ud af top 20 kan man på Dania læse til datamatiker, finansøkonom, handelsøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner og serviceøkonom. Og det er der rigtig mange, der nu skal i gang med hos os.”

 Ny uddannelse kommer godt fra start

”23 optagne er optaget på den helt nye uddannelse til logistikøkonom, som starter for første gang i september på Danias afdeling i Hobro. Det er meget flot,” konkluderer rektor Lis Randa.

I alt havde Erhvervsakademi Dania ved fristen 5. juli modtaget 1083 førsteprioritets-ansøgninger fra ind- og udland til erhvervsakademiets 17 videregående uddannelser. Erhvervsakademi Dania vækster to procent i antal optagne i 2014. Lis Randa uddyber: ”Dania havde i 2013 en tocifret vækst, og set i lyset af et betragtelig vinteroptag ved studiestart på tre uddannelser i januar 2014, er to procent tilfredsstillende.” De mange kommende Dania-studerende har den 30. juli modtaget besked om, hvad de skal bruge de næste par år til. Rigtig mange har valgt at læse videre tæt på venner, netværk og familie omkring Danias studiecampusbyer i Hadsten, Horsens, Grenaa, Skive, Randers, Viborg og Silkeborg samt Hobro.

Attraktive internationale uddannelser

Erhvervsakademi Dania oplever vækst i antallet af ansøgninger fra unge fra hele verden til akademiets seks internationale uddannelser. 192 optagne vidner om en verden, der bliver stadig mere globaliseret. Det betyder, at 17% af Danias studerende læser videre på internationale uddannelser. Men det er ikke kun fra udlandet, at de nye studerende strømmer til. ”Vi har mange, der kommer til Erhvervsakademi Dania fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner i vores otte campusbyer, fordi de søger en international karrierevej.”

Afslag: Spørg din ven, dine forældre og studievejlederen på Dania

En anbefaling lyder fra rektoren på Erhvervsakademi Dania: ”Vi ved, at mange unge snakker med deres venner og mange gange også med deres forældre om studievalg. Hvis der er nogen, som har fået afslag på deres ansøgning, så vil jeg anbefale, at de tager kontakt til Danias studievejledere. De ved hvilke uddannelser, der kan lede til job indenfor det ønskede faglige felt eller branche.”