140 serviceøkonomer innoverer til Lyshøj Mølle

140 studerende fra alle Danias serviceøkonomspecialer i Randers har i uge 47 været samlet på Underværket i centrum af Randers for at deltage i Innomove 2014. Hovedtemaet for innovationsugen har været konceptudvikling indenfor turisme og oplevelser.
nyhed

Ugen startede med, at alle de studerende besøgte Lyshøj Mølle ved Havndal. Den selvejende institution bag Møllen har et ønske om at få en masse innovative inputs til, hvordan de kan udnytte møllens potentiale kreativt for at tiltrække flere turister. De studerende fik en introduktion til Møllens historie fra Mogens Thomassen fra støtteforeningen Lyshøj Mølles Venner. Bagefter tog Danias studerende fat på ideudviklingen, mens de stadigt var på Møllen og havde mulighed for at opleve og mærke stedet samt stille spørgsmål til de mange folk bag Møllen, der var mødt op på dagen.

Konceptudvikling på tværs af specialer

Onsdag og torsdag arbejdede de studerende i grupper, mikset af studerende fra alle specialer, på Underværket med ide- og konceptudvikling til Lyshøj Mølle. Fredag blev der opstillet ”hotspots” hvor repræsentanter fra Lyshøj Mølle kom for at se og høre om de forskellige projekter for til slut at udvælge det bedste projekt og kåre dette som vinder. Vinderen blev Gruppe 8 som havde udviklet en plan for, hvordan Lyshøj Mølle kan bruge storytelling til at gøre Lyshøj Mølle mere spændende for børnefamilier.

uge 47 gruppe 19

Engelsk for alle

Da ugen var for alle serviceøkonomstuderende - både de danske linjer såvel som den internationale - foregik alt på engelsk. Underviser Andreas Fjord Bonven, som er hovedansvarlig for Innomove 2014, udtaler:

”Vi har valgt at lave det hele på engelsk, så vi kan få den internationale linje med også. Ud over at alle så kan være med, har det også den klare fordel, at når man arbejder med idéudvikling og innovation, er det utrolig givende at have grupper, der består af studerende fra forskellige lande og kulturer, da man så pludselig får nogle helt andre synsvinkler på forskellige problemstillinger. Engelsk er også et sprog, samtlige studerende kan forvente at skulle bruge i deres fremtidige arbejde. Derfor er det godt, at de får noget øvelse i at bruge sproget professionelt”.

Blandt de studerende var der også positive holdninger til dette. Hasse Juel Møller-Nielsen fra Sport og Event Management specialet udtaler:

”For mig personligt har det været rigtig fedt, at det hele har foregået på engelsk. Jeg arbejder til daglig med sportlicenser for virksomheden ”IconsZone”. Her har vi mange udenlandske kunder og samarbejdspartnere, så jeg har brug for at kende til mange professionelle termer på både dansk og engelsk. Det er termer, som de udenlandske studerende jo bare har fuldstændig styr på, fordi de bruger dem i deres undervisning, og jeg har i den her uge haft mulighed for at sparre med dem og få meget bedre styr på den slags. Det har været rigtigt givende for mig, og så er det jo bare rigtig fedt at blive rystet sammen på tværs af de forskellige serviceøkonomlinjer og lære lidt om, hvad de andre laver”.

26.11.2014