18 procent flere vil læse på Erhvervsakademi Dania

Flere vælger at tage deres videregående uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Især uddannelserne til datamatiker, optometrist og handelsøkonom har modtaget flere Kvote 2-ansøgninger end sidste år.
nyhed

18 procent flere 1.prioritets ansøgere end sidste år. Sådan ser tallene for Erhvervsakademi Dania ud dagen efter ansøgningsfristen på optagelse via kvote 2. De flere 1.prioritets ansøgere er fordelt over alle Danias 17 videregående uddannelser, som man kan læse i otte forskellige byer i Jylland.

”Det er glædeligt, at så mange flere har valgt at studere på Erhvervsakademi Dania. Vi kan mærke, at de kortere videregående uddannelser er blevet mere populære blandt de unge. Via vores uddannelser får de studerende kompetencer, som de kan bruge med det samme i erhvervslivet, og som de altid kan bygge ovenpå med yderligere uddannelser, og den kombination virker tillokkende på mange,” forklarer rektor Lis Randa og fortsætter:

”I Horsens har den toårige videregående uddannelse til handelsøkonom allerede nu 25 1.prioritets ansøgere, mens der for to år siden på samme tidspunkt var 13 ansøgere. Det beviser, at der er behov for og efterspørgsel efter videregående uddannelser udenfor de store universitetsbyer,” siger Lis Randa.

Matcher erhvervslivets behov
I år er højdespringerne med flest ansøgere blandt andet den 2½-årige videregående uddannelse til datamatiker. I Grenaa kan man få speciale i spiludvikling, og her er uddannelsen vokset fra 22 ansøgere på samme tidspunkt sidste år til 31 ansøgere, der vil starte til september.  Dania udbyder også uddannelsen i Skive, hvor ansøgertallet allerede nu er højere end tidligere år.

Eksamensbevis I Haanden

I Randers er det især professionsbachelor-uddannelsen i optometri, der har fået mange flere ansøgninger end i 2014. 76 % flere end i 2014 ønsker at starte på den 3½-årige bacheloruddannelse.

”Med vores uddannelser matcher vi virksomhedernes behov. Det kan vi se er sket med især uddannelserne til datamatiker og optometrist, hvor ingen eller kun meget få procentdele af de nyuddannede går ledige. Det skyldes blandt andet en stærk kobling mellem teori og praksis via praktik og tæt samarbejde med branchen,” siger Lis Randa.

Samlet set har 478 personer i år søgt ind som 1.prioritet på en af Danias 17 videregående uddannelser mod 406 sidste år.

 

16.03.15