37% vækst på Dania i Silkeborg

37% vækst i optagne studerende på Erhvervsakademi Dania cementerer Silkeborg som en uddannelsesby i vækst. 179 nye studerende starter mandag den 1. september på de to videregående uddannelser til handelsøkonom og finansøkonom. Dania på Bredhøjvej er gearet til alle de mange nye.
nyhed

Campuschef Birgitte Bjærge udtaler: ”Vi cementerer med en stor vækst to år i træk, at Silkeborg er en central uddannelsesby i det midtjyske. Virksomhederne har brug for kompetente jobkandidater, og mange unge ønsker at læse videre tæt på venner, netværk og familie.” Hun glæder sig sammen med resten af Danias medarbejdere på Bredhøjvej til at tage godt i mod alle de nye studerende, når studieåret starter den 1. september 2014. Over sommeren er der sket meget på adressen med store bygningsforbedringer, og både lokaler og omgivelser er klar til det store ryk-ind. Der er tillige ansat flere undervisere til det voksende antal klasser fra efteråret.

Kendte uddannelser i voldsom vækst

Kendskabet til handelsøkonom- og finansøkonomuddannelserne, som de mere klassiske business-uddannelser, er steget, og til det siger campuschefen: ”Vi har været rundt på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Silkeborg og opland og er her blevet taget rigtig godt imod. Der er stor interesse efter at vide hvilke jobs, man kan bestride med uddannelserne,” og fortsætter: ” Vores dimittender er også gode ambassadører for Dania, og jo flere vi optager, jo flere er der til at fortælle om studierne og hverdagen på en videregående uddannelse.”

Dania på Bredhøjvej går on-line

Efterspørgslen efter brugbare uddannelser kommer ikke kun fra det midtjyske. Elitesportsudøverne har fået øjnene op for den nye on-line finansøkonomuddannelse, som Dania tilbyder på Silkeborg afdelingen. Hele 20 kontraktansatte sportsudøvere er blevet optaget. Birgitte Bjærge fortæller: ”Vi kunne se behovet, bl.a. ud fra vores samarbejde med BSV og Silkeborg IF. På den baggrund udviklede vi uddannelsen til en on-line udgave, og det har givet resultater. Vi lancerede den i vinter, og nu har vi studerende fra flere sportsgrene og klubber i både ind- og udland.”

Økonomi-uddannelser der kan bruges til noget

Uddannelsen til handelsøkonom er, ligesom finansøkonom, på top 20-listen over søgte uddannelser i Danmark, og dermed meget eftertragtet. Endnu en nyhed i Silkeborg er specialet Internationalt Salg, der har fået mange ansøgninger. Specialet er et resultat af medarbejderstabens vedvarende arbejde med at sikre erhvervslivet dimittender, der kan det, der er brug for nu og i fremtiden. ”25% af de kommende handelsøkonomer har valgt det internationale salgsspeciale. Det er jeg meget glad for, da jeg ved, at mange danske virksomheder efterspørger kompetente medarbejder til det globale marked.”