56 handelsøkonomer i fængsel

Første års handelsøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Dania i Horsens startede den 4. november et tre ugers læringsforløb i Fængslet i Horsens. En gårdtur, et museumsbesøg og introduktion til hvad byens fængsel er i dag, danner baggrund for nye bud på tre konkrete udfordringer.
nyhed

Chef for Fængslet Claus Peterson gav en grundig indføring i organisationens fem arbejdsområder. Det er museet, som har verdens største samling med 20.000 genstande. Det er turisme, hvor Claus faktisk også er turistchef i Horsens Kommune, med virke ud fra byens strategiske turismepolitik.  Så er det som udlejer til en række lokaliteter på fængselsgrunden, som fx kontorlejemål til Frank Panduro, et galleri og et kommende Sleep-In med 22 værelser baseret på rigtige straffede personers historie. Det fjerde område er konference, møder og kurser. Profilarrangementer er sidste pind og dækker over koncerter i Fængselsgården, rundvisninger og anden kulturel formidling.

Samarbejde som i virkeligheden

Chef for Dania i Horsens, Annette Poulsen, er glad for samarbejdet med Fængslet: ”Vores studerende får under uddannelsen en masse teori om salg, jura, markedsføring, indkøb og specialefagene e-handel eller event management. I mødet med disse tre udfordringer oplever de, at de skal bruge elementer fra flere af fagene samt deres egne erfaringer. De er i studiegrupper, som er skabt fra start af på baggrund af deres personlige profiler.”

Erfaringen på Dania er, at de studerende ved projekter som nu med Fængslet oplever at praktisere teorien i en form, der ligner virkeligheden i de fleste virksomheder og organisationer. Og den læring er en af styrkerne ved handelsøkonomuddannelsen.

fængsel 2

Sådan skriver I et godt projekt

Underviser Rikke Frees præsenterede i den tidligere arrest, hvordan de studerende skal arbejde med deres projekt i de tre uger. ”Der skal være en klar problemformulering,” fortalte Rikke. Grupperne valgte udfordring, og tidsplan og krav blev udfoldet. Fængslet har mange timelønnede og en opgave handler om, hvordan videndeling sikres til alle, også de mange frivillige, når der afvikles store arrangementer på Fængslet. Museumsbutikkens sortiment skal måske udbygges med en webshop, og samtidig nytænkes og det var en anden opgave, handelsøkonomerne kunne kaste sig over. Udfordringen med håndtering af og vækst i antallet af rundvisninger var der også en del grupper som tog til sig som en innovationsudfordring.

Efter tre ugers intenst arbejde kulminerer Fængselsforløbet i starten af december, hvor fængselschef Claus Peterson vil få handelsøkonomernes bud på de tre udfordringer ved en præsentation på Erhvervsakademi Dania.

21.11.2014