Alle produktionsteknologer fra Skive i arbejde

Nye beskæftigelsestal viser, at alle dimittender fra uddannelsen til produktionsteknolog i Skive har fået arbejde. På Erhvervsakademi Dania er forklaringen blandt andet gode virksomhedssamarbejder og fokus på innovation.
nyhed

Ingen ledighed for produktionsteknologer fra Dania i Skive

Så kort kan det siges om de studerende, der sommeren 2013 afsluttede den toårige videregående uddannelse som produktionsteknolog fra Erhvervsakademi Dania i Skive.

100 procent beskæftigelse

Her er campuschef Hanne Mentz Nedergaard meget glad for de nye tal fra Beskæftigelsesundersøgelsen, som bliver gennemført cirka et år efter endt uddannelse. Hun tror successen skyldes studiets relevans og fokus på samarbejde med virksomheder.

”De kompetencer, som de studerende tillægger sig under uddannelsen, er meget relevante for deres videre arbejdsliv. Vi lægger stor vægt på at udvikle de studerendes evner til at samarbejde, arbejde selvstændigt, kommunikere og formidle. Samtidig samarbejder vi med virksomheder om innovative projekter under hele studiet, og ikke kun i praktikken og afslutningen af uddannelsen,” siger Hanne Mentz Nedergaard.

Lyst til uddannelse med høj jobsikkerhed? Start nu

Campuschefen slutter med ordene: ”Vi starter op i næste uge, men har stadig plads til et par produktionsteknologstuderende, hvis der fx er en erhvervsuddannet, der tænker, at det er nu, han skal læse videre.”

På landsplan er ledigheden ifølge fagforeningen Teknisk Landsforbund på ca. 4.5% for produktionsteknologer. (juni 2014)