Bestyrelsesuddannelse tilbydes af Erhvervsakademi Dania, Tradium og Randers Erhverv- og Udviklingsråd

Vil du gerne have en mere professionel bestyrelse eller selv blive mere professionel i dit bestyrelsesarbejde? Kursusforløb starter op januar 2014
nyhed

I et samarbejde mellem Randers Erhverv- og Udviklingsråd, Erhvervsakademi Dania og Tradium, tilbydes nye og kommende bestyrelsesmedlemmer et eksklusivt og målrettet uddannelsesforløb.

Forløbet indeholder undervisning i en række bestyrelsesrelevante emner, og der inddrages i rigt omfang praksisnære virksomhedscases.

Der er i de senere år opstået et øget behov for professionalisering af bestyrelsesarbejdet rundt omkring på de danske virksomheder. Behovet er opstået i erkendelse af, at godt bestyrelsesarbejde – good governance – kan bidrage til vækst. Derfor udbydes nu en ny bestyrelsesuddannelse for ledere.

Bestyrelsesuddannelsen indeholder undervisning i en række bestyrelsesrelevante emner med inddragelse af praksisnære virksomhedscases. Der er tale om en grundlæggende bestyrelsesuddannelse, hvor der blandt andet behandles emner som bestyrelsens etablering og ledelse, strategi i bestyrelsesarbejdet, forretningsudvikling og forretningsforståelse.

Praksisnær tilgang

Bestyrelsesuddannelsen består af 7 moduler af hver 1-2 dage. Hele forløbet er tilrettelagt ud fra en meget praksisnær tilgang med gentagne koblinger til erhvervslivet. Uddannelsen er delvist baseret på faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar”, som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse (5 ETCS-point).  

Specialiserede undervisere

Undervisningen varetages af en gennemgående underviser, Kim Tange, med stærke rødder i ledelses- og bestyrelsessammenhænge. Desuden er en række fagspecialister tilknyttet uddannelsen. Mød blandt andre: Kim Holst, Partner HEL Udvikling, advokat Torsten Viborg Pedersen og advokat Carsten Palsgaard fra Advokatfirmaet Lou & Partnere, registreret revisor Erik Lund, Dansk Revision, Kim Frimer, Verdo, og Paul Henrik Sørensen, Thermex A/S.

Målgruppe og udbytte

Uddannelsesforløbet henvender sig til erfarne ledere, som nu eller i fremtiden bestrider bestyrelsesposter i erhvervslivet. Den enkelte kursist opnår en indgående forståelse af bestyrelsesarbejdet i praksis, herunder hvordan bestyrelsesarbejde differentierer sig fra andet ledelsesarbejde. Der undervises såvel i strategiske analyse- og metodebegreber, som i de juridiske og forretningsmæssige aspekter ved bestyrelsesarbejdet.

Første undervisningsdag er 15. januar, og eksamen er 3. april 2014. Der må i nogen grad påregnes hjemmeopgaver mellem undervisningsgangene. Kurset holdes på Minervavej 63, 8960 Randers SØ. Prisen for det samlede uddannelsesforløb er 22.500 DKK + moms.