Center for Turisme og Oplevelser skal opkvalificere guider i Europa

Syv europæiske partnere er gået sammen i et 2-årigt Erasmus+ projekt for at forbedre servicekvaliteten i guidebranchen. Målet er, at guidning kan blive en medvirkende faktor til at skabe et mere bæredygtigt, mangfoldigt og spændende Europa gennem en stimulering af innovation og entrepreneurskab i branchen.
nyhed

Center for Turisme og Oplevelser ved Erhvervsakademi Dania deltager i europæisk samarbejde om opkvalificering af guides og guideorganisationer. 

Projektet, der lyder titlen Innoguide 2.0, går blandt andet ud på at videreudvikle en online læringsplatform, som undervisere på europæiske guideskoler kan bruge til at undervise guides. Platformen er en didaktisk værktøjskasse, som guideunderviserne kan bruge, når de er blevet certificerede til det.

Train the trainer

For at udvide kendskabet til platformen sender hver projektpartner to guideundervisere igennem en række train-the-trainer workshops, hvilket betyder, at 14 guideundervisere i projektets forløb hver får 6 ugers uddannelse i brug af læringsplatformens 3 moduler. Disse certificerede brugere kan nu selv certificere andre guideundervisere i brugen af platformen. De tre moduler, der hver udvikles i et begynder og avanceret niveau, er bæredygtighed, oplevelsesbaseret guidning og interkulturel forståelse.  Se mere på Innoguides hjemmeside

Servicekvaliteten skal forbedres

Projektet går endvidere ud på at forbedre servicekvaliteten hos organisationer i guidebranchen ved at stimulere deres entrepreneurielle mind-set. Dette mål søges realiseret gennem udviklingen af et selvevalueringsværktøj, hvor den enkelte organisation kan få vurderet potentielle udviklingsområder. Der vil også blive udviklet værktøjer til konkrete forbedringer inden for disse udviklingsområder.

Mange europæiske partnere

De 7 partnere i projektet er CfTO – Center for Turisme og Oplevelser ved Erhvervsakademi Dania (Danmark), Toerisme Vlaanderen (Belgien), Stichting NHTV Internationale Hogeschool Breda (Holland), ViaVia Tourism Academy (Belgium), Laurea University of Applied Sciences (Finland), Service & Co. A/S (Danmark) og Društvo Marije Jurić Zagorke (Kroatien)

Fakta om Erasmus+

  • Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram.
  • Programmet giver tilskud til projekter inden for internationalisering og mobilitet på de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i børnehaver, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Derudover gives der også støtte på området for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.
  • I 2015 er der afsat 20,5 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter.
  • Erasmus+ trådte i kraft 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020. Programmet erstatter Programmet for Livslang læring og Aktive Unge med flere.

For mere information, kontakt projektleder Andreas Bonven på abo@eadania.dk. Find mere om Center for Turisme og Oplevelser her

Foto er fra Innoguide 2.0`facebook side.

5.2.2015