Dania har uddannet 170 Didaktiske Innovatører

Erhvervsakademi Dania er tilsagnsmodtager på "Fra Talentmasse til Entreprenørskab", og har siden 2011 bl.a. udviklet kompetenceforløbet Didaktiske Innovatører
nyhed

Som led i Region Midts satsning på innovation spiller Dania en fremtrædende rolle.

Siden ultimo 2011 har Dania været tilsagnsmodtager for projektet ”Fra Talentmasse til Entreprenørskab”. Med mere end 25 projektpartnere blandt regionens uddannelsesinstitutioner har Dania uddannet over 170 undervisere i gennem et længere forløb. De kan nu kalde sig Didaktiske Innovatører. Erhvervsakademi Dania har på den måde sat et aftryk i uddannelsessektoren, og der er en mærkbar fremgang i delprojekter i ”Fra Talentmasse til Entreprenørskab”, som tager udgangspunkt i Didaktiske Innovatører og Lotte Darsøs Innovationsteori.

Kursets store succes skyldes ikke mindst projektleder Marianne Aardalsbakkes og de øvrige projektmedarbejderes store indsats, hvor kommunikation, opfølgning og erfaringsudveksling har været i fokus. Deltagerne har haft mulighed for at deltage i opfølgningsdage på Erhvervsakademi Dania og således se, hvordan andre kursister har tilrettelagt undervisningsforløb med udgangspunkt i den nyerhvervede teori.

Interessen for Didaktiske innovatører har ikke kun vist sig hos underviserne. Lederne på partnerinstitutioner har været med hele vejen. De har deltaget i det indledende Kick Off, haft mulighed for at følge opfølgningsdagene med underviserne, og endelig haft deres egen opfølgningsdag, hvor de er blevet introduceret til kursets indhold. Der er dermed ledelsesmæssig forankring for projektet hele vejen igennem, og der er dermed skabt grobund for Didaktiske forløb, der vil få flere unge til at overveje en karrierevej som fx selvstændige erhvervsdrivende eller innovative foregangsmænd i regionens virksomheder.