Samarbejde med Silkeborg Ry Golfklub

Mandag den 17. marts var der vellykket kick off på samarbejdet mellem Silkeborg Ry Golfklub og Erhvervsakademi Dania. Golfboldene blev slået ud fra teen, da 140 studerende fra Erhvervsakademi Dania i Silkeborg gæstede Silkeborg Ry Golfklub, hvor forårets tværfaglige projekt blev skudt i gang. Dania Silkeborg har indgået et samarbejde med golfklubben om et projektforløb, hvor finans- og handelsøkonomerne løser forskellige aktuelle cases for klubben.
nyhed

Virksomhedsrelevante kompetencer

Forventningerne til forårets tværfaglige case var store blandt de 140 studerende, da der mandag morgen var kick off på projektet i Silkeborg Ry
Golfklub. Afdelingschef, Birgitte Riise Bjærge, bød velkommen og fortalte om vigtigheden af det tætte samarbejde med Silkeborgs erhvervsliv, og at arbejdet med at løse virksomhedsnære problemstillinger i samarbejde med virksomheder i og omkring Silkeborg har stor betydning for uddannelsen af handels- og finansøkonomerne i Dania. ”Det er i mødet mellem undervisningens teori og virksomhedens virkelighed, at vi formår at skabe et afgørende spring væk fra den traditionelle videns tilegnelse og over i reel udvikling af virksomhedsrelevante kompetencer. Kompetencer som i høj grad efterspørges af erhvervslivet”, sagde Birgitte Riise Bjærge.

Golfklubbens udfordringer

Efterfølgende holdt manager, Mads Rugholm, et oplæg om golfklubben som virksomhed og fortalte om de udfordringer, klubben står over for med fald i antallet af nye medlemmer, drift af banen i Kildebjerg Ry samt markedsføring, forretningsudvikling samt drift af klubbens pro shop. Emner, der alle er aktuelle cases med et stort udviklingspotentiale, og som rummer faglige problemstillinger, der knytter an til de studerendes ordinære undervisning.

Høj sol og blæst over fairwayen

Udviklingschef ved Silkeborg Kommune, Gregers Pilgaard, deltog også i arrangementet og fortalte om Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi samt om det kommunale samspil, der skaber synergi mellem golfklubben som oplevelsesvirksomhed inden for sport, natur og turisme og Silkeborg kommune på den anden side som offentlig institution. Rækken af foredrag blev afsluttet med en tur på træningsbanen, hvor de studerende og underviserne fik mulighed for at slå bolde under kyndig vejledning af klubbens professionelle trænere.

Ry silkeborg

Målet er et hole in one

Selve projektfasen forløber over ugerne 14 og 15 i foråret 2014, hvor de studerende på tværs af de to uddannelsesretninger, arbejder med en af klubbens forskellige cases. Projektfasen munder ud i en skriftlig opgave med efterfølgende eksamen. Her har de studerende muligheden for at gå i dybden med arbejdet og i stedet for at slå out of bounds, demonstrere et hole in one og virkelig gøre sig positivt bemærket over for Silkeborg Ry Golfklub og Danias  undervisere.