Dania igangsætter ErhvervsPhD med kommuner og universitet

Erhvervsakademi Dania søger målrettet viden igennem forskningssamarbejde med Aalborg Universitet, Skive og Mariagerfjord kommune gennem tre årigt samarbejde, der vil skabe ny og brugbar viden, som både vil komme Danias studerende og kommunerne til gavn. ErhvervsPhD`en er igangsat 1. april 2014.
nyhed

Dania har tradition for at være nysgerrige

”Erhvervsakademi Dania har gennem sit fokus på turisme- og oplevelsesindustrien en lang tradition for at være nysgerrige på, hvad der sker på området. Med vores videncenter DATE - Videncenter for turisme og oplevelser, er vi allerede i en dynamisk dialog med det omgivende samfund og har spidskompetencer på området, og med denne ErhvervsPhD får vi nu helt ny viden, som vore studerende og undervisere sammen med organisationer og virksomheder kan omsætte til værdi for Danmark,” uddyber rektor for Dania, Lis Randa.

Stærkt samarbejde med Skive og Mariagerfjord kommune

Temaet for den treårige ErhvervsPhD er udvikling af perifere områder fra et ungeperspektiv. ErhvervsPhD-kandidat Helle Dalsgaard Pedersen fortæller: ”Projektet handler om at identificere de udviklingspotentialer, der ligger i henholdsvis Skive og Mariagerfjord kommune. Det er i dag en stor udfordring flere steder i Danmark og verden over generelt, at de unge søger mod byerne, samtidig med at baby boom generationen aldres, for det efterlader mange yderliggende områder i en situation, hvor befolkningstallet skrumper, og jobmulighederne bliver færre. Gennem dette projekt kan Dania og DATE være med til at udvikle ny viden, som kan generere innovation og entreprenante ideer, der i sidste ende forhåbentlig skaber konkrete jobs og nye virksomheder og samtidig sikrer en tilknytning til lokalområdet blandt de unge.”

Hos videncentret DATE er der bl.a. fokus på at etablere vidensamarbejde bredt, og udviklingschef Mai Britt Pilkjær Jacobsen forklarer: ”Inden for turisme- og oplevelsesområdet er videnproduktionen ofte lidt afkoblet fra erhvervet, men vi mener, at den kritiske og analytiske tilgang, som forskningsverdenen kan bidrage med, kan være med til at styrke udviklingen af dansk turisme samt sætte nye dagsordner for såkaldte ”udkantsområder". ErhvervsPhD´en er derfor en kærkommen mulighed for at bidrage med en dybere indsigt gennem dialog med erhvervet.”

Fakta

En ErhvervsPhD er et tre årigt samarbejde mellem en offentlig eller privat virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet, hvor der udarbejdes et erhvervsrettet PhD-projekt. Udviklingschef Mai Britt Pilkjær Jacobsen kan kontaktes for flere oplysninger på mpj@eadania.dk og telefon 4030 0724.