Dania og erhvervsliv samarbejder om jobskabelse

Studerende på Erhvervsakademi Dania i Randers udtænker jobmuligheder for ’pensionerede’ rejseguider, der er kommet hjem
Af Troels Nørlem, journalist
nyhed

Årligt kommer godt 170 mennesker hjem fra en karriere som rejseguider og vil gerne fortsætte i oplevelsesbranchen. Tag lige og find dem et job! Skåret helt ind til benet var det den besked, 20 unge studerende fra Erhvervsakademiet Dania i Randers fik.

På baggrund af flere års samarbejde opstod ideen om, at de studerende skulle hjælpe virksomheden Service og Co. med at finde en løsning på et problem, der nagede dem. Firmaet uddanner årligt op mod 400 unge rejseguider, og de fleste gør, i en kortere eller længere periode, karriere ud på turistdestinationerne.  De bliver motiverede guider, der kan deres kram, når det gæler service, salg og ledelse.

”Men når de kommer hjem, findes der typisk en restgruppe, som ikke har lyst til at kaste sig ud i længere, traditionelle studier, men allerhelst vil fortsætte i rejse- eller oplevelsesbranchen herhjemme. Spørgsmålet fra os var derfor, hvordan kan vi kan hjælpe dem med at få deres ønske opfyldt,” fortæller Service og Co.’s ejer, Palle Højsholt.

Et samarbejde til alles fordel

20 studerende på overbygningsuddannelsen ’Bachelor i International Hospitality Management’ på Erhvervsakademi Dania burde have den rigtige baggrund og uddannelsesretning til at svare på det spørgsmål.

De måtte finde ud af, hvilke kompetencer de hjemvendte guider typisk besidder, indhente oplysninger, udtænke metoder og til sidst fremlægge fem konkrete forslag, der kunne hjælpe guiderne videre indenfor eksempelvis hotel-, turisme-, event- eller cruisebranchen.

”Jeg kan mærke på dem, at de virkeligt har knoklet med det her,” fortæller underviser Henrik S. Pahus og fortsætter:

”Og det er helt tydeligt, at interessen fra deres side har været stor, fordi det netop er et projekt, der kan omsættes til noget konkret. Det giver blod på tanden at vide, at der er et firma derude, som potentielt er klar til at bruge deres arbejde og ideer. Og jeg synes faktisk, at de har leveret over al forventning,” siger Henrik S. Pahus. Han lægger ikke skjul på, at han ser den her slags udviklingsprojekter mellem videregående uddannelser og erhvervslivet, som meget værdifulde for både studerende, uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst virksomhederne.

Også ’kunden’, Service og Co.s ejer Palle Højsholt, kunne i høj grad se potentialet i gruppernes forslag og ideer.

”Selve fremlægningerne varierede i kvalitet, men indholdet kan der helt sikkert arbejdes videre med,” konstaterede han efter seancen.

Specielt tre af grupperne havde fået ham til at tage notesbogen frem.

”Gruppen, der havde fokuseret på ’Field Marketing’ har fat i en spændende ide, og det samme har dem, der var inde på ’top-up’-hotelskole-kurser. Her ville det være fint, hvis de arbejdede videre med projektet så vi kan se om hotelbranchen kan bakke konceptet op,” forklarer Palle Højsholt.

Fedt at arbejde med en ægte case

Mest fanget blev ejeren dog af gruppen, der både ville optimere og udvide firmaets egen jobside på nettet. De ville også opgradere de hjemkomne guider yderligere på Service og Co.s egen guideskole, åbne op for guiders indtog i for eksempel cityforeninger og generelt forbedre det image, der er omkring erhvervet.

I den gruppe sad 24-årige Daniel Lange. Bacheloren i International Hospitality Management er en overbygning på hans serviceøkonom-uddannelse, og for ham har projektets direkte forbindelse til erhvervslivet også været en motiverende faktor.

”Det var fedt at komme i gang med en ægte case. At komme lidt væk fra skolebænken og lave noget med virkelig relevans. Men det var jo et emne, man kunne angribe på mange måder, så det handlede om at kredse tingene ind og fokusere på det, vi fandt vigtigst,” siger Daniel Lange.

Det gjorde gruppen så godt, at det i første omgang bliver dem, som i et tæt samarbejde med Service og Co. skal i gang med at realisere ideerne, og på længere sigt være med til at få hjemkomne guider ud i de jobs, hvor de bedst kan bidrage med de mange erfaringer som rejseguidekarrieren har givet dem.