Dania opretter nye specialer i Viborg

Fra sommer tilbyder Erhvervsakademi Dania de studerende på markedsførings- og administrationsøkonomuddannelsen fem helt nye specialer at vælge mellem.
nyhed

Studerende på Erhvervsakademi Dania har indtil nu oplevet, at deres valgfag -og dermed deres mulighed for at specialisere sig- blev spredt ud over andet og tredje semester. Det ændrer sig nu.

"Med specialerne spredt ud over et år bliver de på en måde overskygget af den almindelige undervisning, de studerende også skal have. Men nu bliver specialet samlet på tredje semester, som bliver 80 procent koncentreret speciale og 20 procent almindelig undervisning," siger underviser Claus Bang Olsen i et interview til Viborg Stifts Folkeblad.

De nye specialer for markedsføringsøkonomerne er ExecutivePromotion og Development, mens specialerne som administrationsøkonom er Drift & Analyse samt Kommunikation & Udvikling

En af fordelene ved de nye, koncentrerede specialer er, at det blandt andet bliver nemmere for de studerende at tage et semester i udlandet.

"Vi har oplevet, at nogle studerende, der var taget til Belgien, måtte følge med i nogle fag her i Danmark sideløbende med deres fag på det belgiske universitet. Hvis man vil have de nye specialer, så bliver man her i Viborg og følger undervisningen. Og hvis man tager til udlandet, så tager man en fagpakke på et universitet i stedet for," forklarer Claus Bang Olsen.

De rette kompetencer til virksomhederne
De toårige videregående uddannelser til markedsførings- og administrationsøkonom er bygget op med tre semestre på skolen, et halvt semester i praktik og et halvt semester til at skrive hovedopgave.

Og netop i praktikken forklarer Claus Bang Olsen til Viborg Stifts Folkeblad, at de studerende kan få stor glæde af de nye specialer:
"De får mere spændende fag, men det bliver også nemmere at forklare virksomhederne, når de kommer ud, hvad det er, de kan." 

De nye specialer er sat sammen ud fra samtaler med studerende og flere af de vigtigste samarbejdspartnere fra erhvervslivet. Derfor mener Claus Bang Olsen, at de studerende med de nye specialer vil komme til at opleve endnu mere sammen med lokale virksomheder, der vil levere cases og give de studerende erfaringer fra det virkelige liv.

Eneste af sin slags i Danmark
Erhvervsakademi Dania i Viborg har ikke været i stand til at finde lignende specialer på nogen af de andre tilsvarende uddannelser i Danmark.

"Jeg tror ikke, der er andre, der gør det på denne måde. Så skjuler de det i hvert fald godt," siger Claus Bang Olsen med et smil og tilføjer, at det er fint at være lidt anderledes.

Forud for valget af speciale har de studerende som minimum haft tre individuelle samtaler med underviserne, og Claus Bang Olsen mener, at den meget personlige dialog med de studerende betyder, at frafaldet ikke er stort på trods af ambitionerne.

"Både studerende fra udlandet og andre uddannelsesinstitutioner i Danmark oplever, at vi tager os enormt godt af dem, og at vi tager dem alvorligt som mennesker. Det betyder, at vi kender vores studerende utroligt godt. Det er vi lidt stolte af," siger Claus Bang Olsen. 

10.02.2015