Danias PhD studerende interviewer tilbageflyttere

Helle Dalsgaard Pedersen er i fuld gang med interviews af til sammen mere end 100 personer. Yngre veluddannede voksne, der har været væk fra Mariagerfjord og Skive, men nu er flyttet tilbage til en af de to kommuner, er blandt målgruppen for undersøgelsen.
nyhed

ErhvervsPhD opgaven har til formål at kvalificere debatten om perifært beliggende områders fremtid med henblik på bosætning og stedkvalitet. Det er derfor interessant at høre de yngre voksne selv fortælle om, hvilke motiver og årsager, der gjorde, at de flyttede væk og hvad, der havde indflydelse på deres beslutning om at flytte tilbage til barndomskommunen igen.

Dét at få flere borgere til at bosætte sig i de to kommuner anses som værende vigtigt - men også en stor udfordring. Det er dog ikke en opgave, Mariagerfjord og Skive er ene om, for i takt med at flytningen mod de større byer kun bliver stærkere, er der flere og flere områder i Danmark såvel som globalt, der kæmper med eftervirkningerne af netop urbaniseringen, konstaterer Helle.

Studerende besøger Skive

Udover de mange interviews, har Helle bl.a. fulgt en udviklingsproces med virksomheder på Skive-egnen og studerende fra Aalborg Universitet med fokus på, hvad der skal til, for at Skive bliver en attraktiv by for akademikere. Et delmål ved sådan en proces er, at åbne de studerendes øjne for at søge job på egnen og dermed vække motivationen for at flytte til Skive. Fotos viser udviklingsproces i Skive Kommune med ingeniørstuderende

PhD dec 2014 b 

Flow-skrivning og aktionsforskning

Når man arbejder som PhD studerende er der en række faste områder, som skal inddrages i arbejdet. Derfor har Helle også været på en række forskellige kurser, så hun kan drage nytte af redskaber og den nyeste viden til gavn for erhvervs PhD-projektet.

Helle skal i foråret researche i USA, og hun har bl.a. kontakter til kommuner på både øst- og vestkysten, så hun kan få mest muligt ud af opholdet.

Hvis du vil høre mere om erhvervsPhD opgaven, er du velkommen til at kontakte Helle Dalsgaard Pedersen på hedp@eadania.dk

 

17.12.2014