Elever fra Hobrovejens Skole får synet tjekket af optometriststuderende

Hobrovejens Skole har en god tradition for, at deres elever fra 0., 2., 4., 6. og 8. klasse får tjekket deres syn af studerende fra Optikerhøjskolen på Erhvervsakademi Dania. I uge 39 var det igen tid til synstest, da de studerende i to dage rykkede ind på skolen med en masse måleapparater og instrumenter.
nyhed

Skoleleder Grethe Mortensen er glad for samarbejdet. ”Det er rart, at vi på denne måde får set vores elevers syn igennem. Og det er et godt fast supplement til sundhedsplejerskens indsats”, forklarer hun og fortsætter: ”De studerende fanger noget, hver gang de er her, og det er en god service. Synet har jo indflydelse på læringen.”

Hobrovejens Skole har siden 2008 samarbejdet med Optikerhøjskolen om synsundersøgelserne.  Grethe Mortensen forklarer, hvordan projektet er en naturlig del af skolens arbejde lige fra at breve sendes ud til forældre, og timer og lokaler reserveres.

For børnene er det en stor oplevelse, og elever fra de ældste klasser har efterhånden stor erfaring med, hvad der skal ske. Skolelederen slutter: ” Og så er det jo helt ufarligt for eleverne.”

God pædagogisk udfordring for optometriststuderende

De studerende er også glade for samarbejdet, og de oplever det som en positiv pædagogisk udfordring at undersøge børn. Ikke mindst når de skulle have de mindste elever til at sidde stille og holde hovedet roligt, på trods af deres store nysgerrighed. ”Jeg lærer en hel del ved at skulle have børnene til synsundersøgelse. Og en del af mine forklaringer til eleverne ved jeg, at jeg også kan bruge til voksne borgere,” forklarede en studerende, der også værdsætter samarbejdet, da man som studerende typisk ikke kommer til at arbejde med børn under uddannelsen.

”De er smaddersøde,” pointerede Danias studerende, mens der blev udført en række undersøgelser, der primært har til formål at undersøge om børnene ser skarpt og om deres samsyn er velfungerende, det vil sige om de to øjne samarbejder, så de ser samme sted hen. I alt blev 163 børns syn undersøgt ved optometristernes besøg.

 Hobrovejen chobrovejen d

Fra lejrskole til synstest

6. klasserne var på lejrskole, da projektet fandt sted i uge 39, men der er lavet aftale om en ny dato, hvor de studerende frivilligt tropper op på en undervisningsfri dag. Underviser Ivan Nisted er glad: ”Det er meget vigtigt for os, at vi får resultaterne kontinuerligt ind, så vi kan analysere på samtligt fyldestgørende data. Så vi er meget glade for, at det igen i år lykkes med alle de elever, som projektsamarbejdet omfatter”.

 Hobrovejen b

Projektet

Hvert år er der en gruppe børn, som får tilbudt en mere grundig undersøgelse på Optikerhøjskolen, enten fordi de måske har brug for briller eller for behandling af et ustabilt samsyn.

Alle resultaterne fra synsundersøgelserne indgår desuden i et forskningsprojekt, som drives af Ivan Nisted og Marianne Ledet Maagaard, begge undervisere på Optikerhøjskolen. Projektet undersøger blandt andet, hvordan den normale udvikling af synet forløber hos skolebørn.

Projektet er økonomisk støttet af Synoptik-Fonden og godkendt af Datatilsynet samt Videnskabsetisk Komité.