Energiteknologer finder besparelser for 10 mio. kr.

De studerende til energiteknolog ved Erhvervsakademi Dania i Hadsten har fundet besparelser for mange millioner kroner i løbet af deres ni ugers praktik, som er en del af den videregående uddannelse.
nyhed

Hvis du som virksomhed overvejer, om det kan betale sig at have en energiteknolog i praktik eller ansat, kan nye tal måske overbevise dig.

De studerende på 4.semester af den toårige videregående uddannelse til energiteknolog har netop holdt praktikeksamen, som er afslutningen på ni ugers praktik i forskellige virksomheder. Her har de blandt andet regnet sammen, hvad de har sparet deres praktikvirksomheder for, og det er ikke små tal, de 11 studerende fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten er kommet hjem med.

18 millioner kWh kan virksomhederne kan spare, hvis de bruger de studerendes forslag. Ud fra tal fra Energistyrelsen svarer det cirka til, hvad 2.858 danske familier bruger af elektricitet på et helt år.
Omregnes de studerendes forskellige besparelser på gas, el og varme til kroner og ører, bliver det 10 millioner kroner.

Energiteknologer er god forretning
Mens nogle har været i praktik og rådgivet private om energioptimering af deres boliger, har andre været ude i landbruget og på større industrivirksomheder. Her har de hjulpet virksomhederne med at forstå deres energital på forskellige anlæg, optimeret udnyttelsen af energien på bestemte maskiner og undersøgt de økonomiske muligheder for fx solcelleanlæg på tage eller opsætningen af vindmøller.

”Det kan være svært for virksomheder at se, hvad energiteknologer som studerende og dimittender kan bidrage med, fordi uddannelsen er forholdsvis ny. Men det er ikke små beløb, de studerende kan finde besparelser for. I løbet af praktikken har de 11 studerende fundet besparelser på alt mellem 334.000 kroner og 4,8 millioner kroner,” siger Eva Lund, der er campuschef for Erhvervsakademi Dania i Hadsten.

Teknisk Landsforbund er også i gang med en kampagne, der skal oplyse virksomheder om de mange fordele ved den toårige videregående uddannelse.
Næste studiestart på uddannelsen i Hadsten er til august, og det er muligt at søge ind via optagelse.dk inden d. 5. juli.

Foto: Til praktikeksamen lytter de studerende med, når deres medstuderende præsenterer deres projekter for deres praktikvirksomheder. Samlet fandt de studerende besparelser for 10 millioner kroner i løbet af ni ugers praktik.

 

22.04.14