Erhvervsakademi Dania i Silkeborg tiltrækker nye borgere

Der var fokus på videregående uddannelser og samarbejde med Silkeborgs erhvervsliv, da borgmester Steen Vindum sammen med ordførende direktør for Silkeborg Kommune, Jan Hansen, besøgte Erhvervsakademi Dania på Bredhøjvej.
nyhed

Omdrejningspunktet for dagens møde var, hvordan videregående uddannelser og et tæt samarbejde med erhvervslivet kan tiltrække nye borgere og fastholde de nuværende helt i tråd med Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi.

Foruden borgmesteren og den ordførende direktør deltog også campuschef Birgitte Riise Bjærge, rektor Lis Randa, studieleder Rasmus Hall og to studerende som repræsentanter for Erhvervsakademi Dania Silkeborg. Snakken gik lystigt, og der var stor gensidig interesse for, hvordan vi sammen fortsat kan udvikle praksisnære uddannelser, der skaber jobs.

Samarbejde med erhvervslivet
Et særligt punkt på agendaen var, hvordan Erhvervsakademi Dania udmærker sig ved at indgå i tæt dialog med byens erhvervsliv omkring udvikling af uddannelserne. For selvom der i Silkeborgafdelingen kun er to uddannelser, er erhvervsakademiet vokset med 65 procent gennem de seneste to år, og 95 procent af alle dimittenderne er i arbejde allerede efter et år, fortæller campuschef Birgitte Riise Bjærge og studieleder Rasmus Hall.

En stor del af denne succes skyldes den tætte dialog med byens virksomheder, som betyder, at man fra erhvervsakademiets side er i stand til at imødekomme virksomhedernes ønsker og krav til, hvad deres kommende medarbejder skal have af teoretisk viden.

Sammenholdt med de mange cases, praktik i virksomheder og karrieredage er uddannelserne så praksisnære, at der ofte er job i vente efter endt uddannelse. Dermed fastholdes de studerende, der i første omgang kommer hertil som tilflyttere for at tage en uddannelse.

Studerende bliver i Silkeborg
For de studerende er der ingen tvivl om, hvad der lokkede dem til byen. 
”Jeg vil gerne have kontakt med erhvervslivet, og der er Silkeborg meget mere ’levende’ end den by, jeg kommer fra,” fortæller Simone Altenburg, handelsøkonomstuderende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg.

Hun er oprindeligt fra Sjælland, men valgte at flytte til Silkeborg pga. den praksisnære uddannelse og det tætte samarbejde med virksomhederne. Hun bakkes op af Michelle Jensen, finansøkonomstuderende, der ligeledes er tilflytter. Ligesom Simone Altenburg ønsker hun at blive i Silkeborg efter endt uddannelse, da hun allerede nu synes, at studiemiljøet har givet gode muligheder for at få kontakt med erhvervslivet.

Begge de studerende glæder sig til inden længe at komme i praktik i en af de mange spændende virksomheder, Silkeborg byder på. 

Billedtekst: Finansøkonomstuderende Michelle Jensen (tv.) tog imod Steen Vindum og Jan Hansen sammen med handelsøkonomstuderende Simone Altenburg.

 

03.03.15