Erhvervsakademi Dania søsætter mere efteruddannelse

Dania Erhverv står bag efteruddannelser og kurser i form af akademiuddannelser og skræddersyede konsulentløsninger, der er målrettet kursister, medarbejdere og ledelse i private og offentlige virksomheder.
nyhed

Fra 1. januar starter en helt ny enhed op i Erhvervsakademi Dania, der er til stede i otte byer i det midt- og nordjyske. Den hedder Dania Erhverv og udbyder efteruddannelsestilbud til private og virksomheder i hele Danias dækningsområde.

”Dania Erhverv sætter øget fokus på akademiuddannelser til enkeltkursister og skræddersyede løsninger til virksomheder, der opfylder lige netop deres behov for efteruddannelse. Udgangspunktet er altid at have firmaernes behov i centrum,” forklarer Birgitte Riise Bjærge, der er campuschef i Silkeborg og chef for den nye afdeling.

Målet for Dania Erhverv er at skabe personlig udvikling for den enkelte kursist og vækst for virksomheder i lokalområderne, i regionerne og på landsplan.

God løsning for virksomhederne

Flere analyser viser, at den danske arbejdsstyrke skal løftes rent kompetencemæssigt de kommende år, hvis den skal kunne leve op til udfordringerne i fremtiden. Behovet for efteruddannelse på et højere niveau er ganske enkelt ikke til at komme udenom, og det er en af baggrundene for igangsættelse af Dania Erhverv.

”Flere og flere kommer i job, og grundet tidspres bliver virksomheder og medarbejdere nødt til at uddanne sig sideløbende med, at de passer deres job. Her er akademiforløb og kurser på deltid en god løsning for den enkelte og virksomheden,” fortæller Birgitte Riise Bjærge.

Dania Erhverv vil fortsat samarbejde tæt med de erhvervs- og samarbejdsskoler, der udbyder akademiuddannelser på deltid.

Mere information: 
Kontakt campuschef Birgitte Riise Bjærge på tlf. 7229 1502 eller 2382 2917 og på mail bist@eadania.dk.
Du kan se alt om efteruddannelse her  

Fakta om Dania Erhverv

  • Erhvervsakademi Dania udbyder 17 videregående uddannelser samt en række akademiuddannelser på deltid
  • Dania har campusser i Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg
  • Dania Erhverv udbyder efteruddannelser i form af akademiuddannelser og skræddersyede konsulentløsninger til kursister samt medarbejdere og ledelse i private og offentlige virksomheder.  
  • Dania Erhverv laver løsninger lokalt, regionalt og landsdækkende for alle typer og størrelser af virksomheder  
  • Ledelsen af Dania Erhverv varetages af campuschef Birgitte Riise Bjærge.

Hvad er en akademiuddannelse?

Akademiuddannelser er videregående kompetencegivende uddannelser, der giver ECTS point ved gennemførelse. Indholdet i uddannelserne er tilpasset erhvervslivets fremtidskrav til kompetencer inden for bl.a. ledelse, administration, økonomistyring, markedsføring, kommunikation og tekniske områder. Akademiuddannelsen kan tages som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Du kan vælge mellem syv forskellige uddannelser med hver tilhørende obligatoriske fag og valgfag. Afslutter du den samlede uddannelse, opnår du titlen Akademiuddannet (AU). En akademiuddannelse giver dig mulighed for at videreuddanne dig f.eks. på en diplomuddannelse. Der er på de enkelte uddannelser typisk et krav om 2-3 obligatoriske fag. Hertil kommer en række valgfag. Der må vælges valgfag fra andre fagområder dog med begrænsninger, som er beskrevet under de enkelte uddannelser. Hvor mange ECTS hvert fag udgør, fremgår af det enkelte fags fagbeskrivelse på eadania.dk/efteruddannelse

 

27.11.2014