Erhvervsakademier har haft den bedste udvikling i efterspørgsel målt på løn og beskæftigelsesfrekvens

DEA lancerer Beskæftigelsesbarometer, der viser at erhvervsakademierne har haft den bedste udvikling i efterspørgsel målt på løn og beskæftigelsesfrekvens. Beskæftigelsesbarometeret ser nærmere på, hvordan efterspørgslen efter arbejdskraft har ændret sig fra 1990 til 2010.
nyhed

Uddrag fra DEAs beskæftigelsesbarometer fortæller, at hvis man ser på udviklingen i lønniveauer klarer især erhvervsakademiuddannede sig godt, da de har haft den bedste lønudvikling. Hvis man ser på beskæftigelsesfrekvens viser barometeret, at erhvervsakademierne har haft den bedste udvikling. Alle andre uddannelser har haft et fald eller ingen udvikling i beskæftigelsesfrekvensen sammenlignet med den generelle beskæftigelsesfrekvens.

Læs mere http://dea.nu/nyhed/dea-lancerer-besk-ftigelsesbarometer