Erhvervsuddannede bliver produktionsteknologer på Dania

Flere produktionsteknologer er undervejs i topteam, hvor Erhvervsakademi Dania i Skive er en aktiv samarbejdspartner, når det gælder viden og kompetencer. Derfor er HR- chef Gitte Trier ikke i tvivl, når virksomheden til september sender flere af sine ansatte på uddannelse. ”Ja, vi har flere, der vil sende en ansøgning til Dania. De har været til samtale med Dania, hvor deres kompetencer er blevet beskrevet og det er blevet tydeligt, hvor de kan opnå merit."
nyhed

Uddannelse vægter højt i topteam

Uddannelsen til produktionsteknolog giver mening i den rådgivende ingeniørvirksomhed topteam, hvor Jacob Simonsen snart kan skrive en ny titel på CV og kompetenceprofilen. Jacob blev udlært maskinarbejder i 2006 og har siden arbejdet hos B&O, hvor han første gang fik smag for videreuddannelse. Han ville gerne have papir på sine kompetencer, særligt efter han allerede i 2005 var begyndt at lave konstruktionsopgave og derfor ikke længere var tilknyttet værkstedet som maskinarbejder. Han fik større opgaver i samarbejde med andre faggrupper, og det samme gælder nu, hvor han er ansat i topteam, der er rådgivende ingeniørvirksomhed.

 Jacob fik merit for konstruktionserfaringen

Merit for kompetencer giver fleksibilitet i hverdagen som studerende. Inden Jacob Simonsen skulle starte på Erhvervsakademi Dania gennemgik han en grundlæggende samtale om sine kompetencer, og hvor han allerede har viden og færdigheder.

”Jeg har 7-8 års konkret konstruktionserfaring med, og da det er en del af studiet, gav det mig merit i forhold til fagområdet.”

Jacob har ikke deltaget i alle undervisningstimerne i konstruktion, men fulgt med i pensum via uddannelsens læringsplatform og afleveret alle opgaver.

”Jeg har haft både mundtlig og skriftlig fremlæggelse, og fx skrev jeg om LEAN-processen på B&O, da vi havde driftsteknik på første studieår. På den måde bruger jeg aktivt min arbejdserfaring i opgaverne.”

Fronter og mails er del af studielivet

Fronter, e-mail og 24/7 dialog er centralt som studerende på Erhvervsakademi Dania i Skive.  Jacob Simonsen fortæller, at han har været systematisk omkring brugen af Danias læringsplatform, hvor han løbende har fået opgaver og set, hvad der blev arbejdet med af fagområder.

 ”Underviserne har udvist stor fleksibilitet og er gode til at kommunikere både pr. e-mail og via læringsplatformen.  Jeg har stillet spørgsmål til pensum eller hørt til en konkret beregning, og de har været rigtig gode til at svare og til at gøre det, så jeg kunne komme videre i forståelse af pensum og opgaveskrivning.”

Flere produktionsteknologer er undervejs i topteam

Dania er en aktiv samarbejdspartner for topteam, når det gælder viden og kompetencer. Derfor er HR- chef Gitte Trier ikke i tvivl, når virksomheden til september sender flere af sine ansatte på uddannelse.

”Ja, vi har flere, der vil sende en ansøgning til Dania. De har været til samtale med Dania, hvor deres kompetencer er blevet beskrevet og det er blevet tydeligt, hvor de kan opnå merit. De ser frem til at få brugt deres viden fra jobs som maskinarbejder og teknisk designer på et studie og på den måde få papir på deres kompetencer,” fortæller HR-chefen og fortsætter. ”Samtidig får de med uddannelsen mulighed for, fx at læse mere på et senere tidspunkt. Faglighed har stor betydning for topteam, og Erhvervsakademi Dania har bevist, at det kan lade sig gøre i et tæt samarbejde.”

gitte topteam

Gitte Trier har udsigt til den første færdiguddannede produktionsteknolog til juni, hvor Jacob Simonsen dimitterer. Hans afsluttende hovedopgave handler om styring, konstruktion og igangsættelse af et robot-system, hvor Jacob har lavet idéudvikling af systemer og målinger til konstruktionen. Hans speciale er inden for produktudvikling.

Danias undervisere kender vilkårene i industrien

Underviserne Tore Madsen og Morten Meldgaard Nielsen har som ingeniører erfaring fra erhvervslivet og industrien. Derfor kan de se alle fordelene ved at videreuddanne sig til produktionsteknolog.

”Behovet er der. I Danmark har industrivirksomhederne brug for arbejdskraft, der kan se helheder, og som har værktøjer og viden til at agere i sammenhæng med andre fagligheder,” pointerer Morten og Tore samstemmigt.

Fakta om produktionsteknolog

Uddannelsen til produktionsteknolog er videregående og tager to år. Adgangskrav er en erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen. Tematiserede undervisningsforløb af kortere varighed er grundstenen på uddannelse, hvor virksomheder er tæt involveret. På 3. semester har de studerende specialeundervisning.  4. semester går med praktik i virksomhed og udarbejdelse af hovedopgaven, som oftest tager afsæt i praktikvirksomheden.

Sådan kommer du videre

Uddannelsen starter op primo september 2015 med et nyt hold på Arvikavej 2A i Skive. Man skal sende sin ansøgning på www.optagelse.dk inden 5. juli. Det er oplagt at kontakte Erhvervsakademi Dania og få en snak om fx meritmuligheder og uddannelsens indhold. Tag kontakt til Tore Madsen på e-mail tom@eadania.dk eller telefon 2618 1269.

4.5.2015