Fire nye lektorer på Dania

Tillykke til fire nye lektorer fra Erhvervsakademi Dania
nyhed

Uddannelses- og forskningsministeriet har revideret stillingsstrukturen som en del af lov for de danske erhvervsakademier. Derfor lektorbedømmes undervisere og adjunkter på Erhvervsakademi Dania. De teoretiske, faglige, forskningsmæssige, pædagogiske samt erhvervs- og professionsrettede kompetencer bliver vurderet i bedømmelsen.

På Erhvervsakademi Dania i Randers er der udnævnt fire lektorer. Det er

Marianne Ledet Maagaard
Den 49-årige randrusianer er underviser og vejleder på optometriuddannelsen i Randers på Optikerhøjskolen ved Dania. Hendes baggrund er cand.scient i biologi fra Aarhus Universitet.

Anette Brandstrup
Optometrist Anette Bradstrup fra Randers er også blevet udnævnt til lektor. Hun har mange års erfaring fra branchen, flere kliniske fag fra City University London og er til daglig er hun tilknyttet optometri-uddannelsen og svagsynsklinikken på erhvervsakademier i Randers. 

Ole Ravn
En anden, der nu kan kalde sig lektor, er Ole Ravn. Han er studieleder på professionsbacheloruddannelsen i optometri på Optikerhøjskolen, og har en baggrund som Master of Science in clenical optometry og mange års erfaring indenfor især kontaktlinser.

Andreas Fjord Bonvén
34-årige Andreas er blevet lektor. Han er uddannet cand.mag i oplevelsesøkonomi og arbejder til dagligt ved Center for Turisme og Oplevelser samt Serviceøkonomuddannelsen i Randers.

Stort tillykke med de nye titler!