Givtigt samarbejde med produktionsteknologer

Virksomheden Hjarnø Havbrug A/S ved Horsens har fået mange gode løsningsforslag til optimering af deres arbejde med tang af produktionsteknologerne fra Erhvervsakademi Dania. De samarbejder gerne en anden gang med de studerende fra Randers.
nyhed

Tak for hjælpen!

Det er beskeden fra virksomheden Hjarnø Havbrug ved Horsens til produktionsteknologerne fra Erhvervsakademi Dania. De har i deres 3.semester-eksamensprojekt arbejdet med at løse nogle af de udfordringer, som virksomheden har i forhold til at udsætte og høste tang.

Hjarnø Havbrug producerer fisk, men også sukkertang og muslinger som en del af en grøn omstilling, hvor virksomheden bliver mindre miljøbelastende. Planen er at dyrke op mod 1.000 ton tang, men ved høsten i foråret i år blev det kun til seks ton. Selvom der var meget mere tang i fjorden, som kunne høstes og sælges, kunne medarbejderne ikke nå at skære mere, inden høstperioden var slut. Processen kunne altså løses smartere. Den problemstilling har produktionsteknologerne arbejdet intenst på at løse de sidste måneder, og biolog Teis Boderskov er begejstret for forslagene fra de studerende.

”Vi har fået mange gode og gennemarbejdede forslag til en høstmaskine af tang, hvor der er taget højde for alle dele af processen. Det er en meget svær opgave, da de studerende skal tage højde for de mange ubekendte faktorer som vand og bevægelse. Men de har formået at tage højde for hele processen, og samtidig taget sig af mange problemstillinger, som vi slet ikke har tænkt over. Det er super godt gået af de studerende,” forklarer han.

Laver gerne samarbejde en anden gang
Biolog Teis Boderskov har sammen med Hjarnø Havbrug A/S modtaget forslag til alt til opbygning af en tang-høstmaskine, som de kan bruge i Horsens fjord.

”Vi vil tage dele fra forskellige studerendes opgaver og sammensætte til en løsning, som vi vil producere og afprøve, når der skal høstes tang til efteråret. De studerende har været ekstremt engagerede i opgaven, og længere i udviklingen af maskinen kunne vi godt overveje at få en produktionsteknolog i praktik,” siger Teis Boderskov, der også roser undervisernes planlægning af forløbet.

”De var dygtige til at planlægge og strikke det sammen, så vi og vores virksomhed ikke blev overbebyrdet. Der var en god balance mellem udbytte og indsats. Så Hjarnø Havbrug A/S vil meget indgå et samarbejde med produktionsteknologerne fra Erhvervsakademi Dania i Randers ved en senere lejlighed.”

Næste studiestart på uddannelsen til produktionsteknolog er til september - ansøg allerede nu via optagelse.dk  

Notater Til Opgave Hjarnoe Havbrug

10.04.15