Gode idéer skal skabe ringe i havnebassinet

En lang række innovative idéer udtænkt af studerende fra Erhvervsakademi Dania skal sætte turbo på de danske havne. Projektet søsættes med Havnens Dag 29. maj 2016, og målet er at skabe permanente oplevelser og liv i havnene.
Af Jesper Krusell
nyhed

Glasbure i havnebassinet, streetfood, sejlkonkurrencer i selvbyggede både og muligheden for at vinde en halv side laks.

Idéerne spændte vidt, da 135 serviceøkonom-studerende fra Erhvervsakademi Dania fredag præsenterede resultatet af en uges arbejde, hvor opgaven var at skabe et koncept for Havnens Dag. De i alt 16 hold med såvel danske som internationale studerende var mødt op i Underværket i Randers for at præsentere deres koncepter for repræsentanter fra havnene i Marselisborg og Egå, som efterfølgende udvalgte de to bedste koncepter.

For Egå Marinas vedkommende havde vindergruppen taget udgangspunkt i temaet fisk, som var tænkt ind i alle mulige sammenhænge.

”Det er imponerende, så kreative de studerende har været. Vinderprojektet har lidt af det hele. De har lagt op til, at man som besøgende både kan blive underholdt, kan få viden om havet og fisk og blive engageret gennem konkurrencer, der involverer havnens erhvervsliv – eksempelvis ved, at man kan vinde en middag eller en halv side laks på havnens restaurant,” siger Lars Kock Andersen, havnefoged i Egå Marina.

Havnechef Thomas Fog fra Marselisborg Lystbådehavn ville i højere grad plukke fra de mange indtryk, han havde fået fra alle grupperne, men han havde også roser til sin vindergruppe.

”De har lavet et festivalkoncept, der udover at være yderst detaljeret også har et udpræget fokus på børneaktiviteter, ligesom flere af idéerne har en levetid, der rækker langt udover selve Havnens Dag. Deres forslag er konkrete og kan implementeres, og jeg har virkelig fået meget med hjem, der kan arbejdes videre med,” siger Thomas Fog.

Otte millioner kroner til havneliv
Havnens Dag, der for første gang skal afholdes i en lang række havne den 29. maj, er et af de konkrete tiltag, der ligger i projektet ”Vild med vand”. Projektet har fået tildelt otte millioner kroner fra Nordea-fonden og har til formål at skabe nyt liv og flere aktiviteter i de danske lystbådehavne. 135 studerende fra Erhvervsakademi Dania har i en uge arbejdet med at udvikle idéer til, hvordan havnene i højere grad end i dag kan appellere til danskerne.

De studerende læser alle på serviceøkonom-uddannelsen på linjerne Sport- & Event Management, Hotel- & Restaurant Management eller Turisme Management – enten på en dansk eller en international linje. Præsentationen af projekterne foregik således også på engelsk, og netop det internationale aspekt har ifølge 22-årige Lasse Udesen da også været en af udfordringerne i arbejdet:

”Alt er foregået på tværs af sprogbarrierer og forskellige kulturer, og det gør alting lidt mere vanskeligt. Men det har også givet meget forskellige input, og det har været en virkelig spændende opgave at få lov at prøve kræfter med.”

En havn for alle
I Egå Marina skal havnefoged Lars Kock Andersen nu hjem og bearbejde både de konkrete forslag og de indtryk, han har fået med fra Randers.

”Fordelen ved at få input fra studerende er, at de ser tingene helt anderledes, end vi selv er vant til. Vi har fået idéer til apps, der kan bruges uafhængigt af Havnens Dag, og vi har fået inspiration til, hvordan vi kan bruge sociale medier til at komme i kontakt med både nuværende brugere af havnen og ikke mindst yngre generationer, som vi måske ikke har så godt fat i. Det kan vise sig at blive yderst værdifuldt i bestræbelserne på i endnu højere grad at blive en havn for alle,” siger Lars Kock Andersen.