Innovation og flamingohuse herskede på Dania i Hadsten i uge 47

50 studerende var involveret, da den stod på innovation uge 47 på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Nøgleord var tværfaglighed i en stram proces, med faktuel kalkulation, tilbudsgivning og licitation. Bygherre ville have tilbud på flamingohuse.
nyhed

Seks undervisere spillede udfordringen ud til de studerende, der i grupper og inden for en bestemt procesramme, arbejdede med kreativitet koblet med faglig viden. Underviser Lars Dam fortæller: ”Uge 47 på Dania i Hadsten handler om struktureret projektarbejde. Det er et projekt, der bevæger sig fra det lidt kaotiske til et konkret produkt. Førstesemester studerende opdeles i fire virksomheder med alle vores fire uddannelser repræsenteret i hver virksomhed. Hver virksomhed er organisatorisk opbygget med en styregruppe og fire projektgrupper.”

Huset er bygget af flamingo

Ugen startede med tur til Blue Energy for at indsamle inspiration og informationer om vedvarende energikilder. Alle grupper fik udleveret et projektoplæg, som er et udbudsmateriale på et atypisk parcelhus, med tilhørende mindre virksomhed. Lars Dam tilføjer med et smil: ”Huset er bygget af flamingo, hvilket giver nye faglige udfordringer.” 

”De etablerede virksomheder skal hver udarbejde et tilbud på entreprisen, og udbudskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Der modtages gerne alternative bud. Vores erfaringer er, at de studerende gennem ugen oplever frustration over deres rolle, over at innovation ikke altid handler om konkrete løsninger, og over det tværfaglige samarbejde. Vi afholder innovationsugen, fordi det er meget lig virkeligheden i de jobs, som vores studerende skal ud i, når de er færdige med deres videregående uddannelse fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten,” siger underviser og proceskatalysator Lars Dam.

Flamingo uge 47 hadsten

Bygherre er streng

”Hvad hvis der går ild i huset?” udbryder en studerende ved tanken om at bygge et helt hus i flamingo. En medstuderende beroliger: ”Der må være brand-hæmmer i, og hvis der sker oversvømmelse vil huset nok flyde ovenpå.” Grupperne er ved at finde deres form, der er masser at tage fat på. Mindmap er tegnet og ideer, spørgsmål og ting, der skal undersøges, er sat ind. ”Hvad gør vi nu, er det ikke for tidligt at blive for konkrete?” er der en studerende, der vil høre Lars Dam om.

Automationsteknologerne sidder sammen i en faggruppe. De fleste har en baggrund som el- eller automationsteknikere, og de har nu valgt at tage den toårige uddannelse til automationsteknolog på Dania. ”Det er ikke det, vi har det bedst med, os teknikere,” siger en i gruppen og hentyder til, at alle skal arbejde med processen og ikke gå direkte til resultaterne.  Som Lars Dam pointerer: ”Vi vil med innovationsprojektet uge 47 prøve at ligne den hverdag som vores dimittender kommer ud i, når de er færdige. Mange vil få job i en virksomhedsafdeling, som skal levere oplæg til andre faggrupper, og derfor er træning i tværfaglighed en god ting.”

Det bliver dog alligevel hurtigt konkret i grupperne: ”Vi skal finde ud af, hvad der er billigst og hvilke lovkrav vi skal overholde, så vi kan vælge komponenter. Derefter kan vi sætte krav til fx strømforsyning, som el-installatørstuderende arbejder med. Det har betydning for dimensioneringen af el-tavler.”

Styregrupperne har lavet samarbejdsaftaler med alle involverede, så der løbende bliver forventningsafstemt. ”På den måde kender vi også vores mål for succes”. Martin Hansen og Torben Andersen er i en styregruppe, og skal holde møder med de fagopdelte grupper for at få beregninger og input til tiden. Lige nu er der et par dage til fredag kl. 8.15.

Energiberegninger er også aktuelle i uge 47 udfordringen

Energitab beregnes uge 47 Hadsten

Energitab er kodeord i mange grupper. Energiteknologstuderende i Hadsten beregner på livet løs. ”Vi skal finde værdierne, og det er lidt af en udfordring, når flamingo er så nyt et byggemateriale til et helt hus.” Energitab beregnes ved først at finde og beregne de enkelte bygningsdele. ”Først finder vi hvad vægge og lofter fylder, og hvilke materialerne, der bruges hvor, og om der smutter varme ud. Det kan både være som linjetab under døre og transmissionstab ved vinduer og vægge. Alle tal kastes ind i en beregningsmodel vi har lavet,” fortæller Morten og Ronny, som begge læser til energiteknolog.

Der er travlhed på Dania i Hadsten.  ”Hvad har du til mig nu?” lyder det fra en anden gruppe. Og svaret er ” Jeg har en dør, og så snart jeg ved, om den er to eller tre lags, så kan du få den. Det er kravene for 2015, vi skal leve op til.”  Lars Dam er rundt i alle grupper: ”Vi lader kaos råde lige nu. Det er styregruppernes ansvar, for de har ledelsesrollen. Og jeg glæder mig til fredag morgen.” Fredag blev der afholdt licitation med en præsentation af tilbuddet for bygherren fra de fire virksomheder. Bygherre, som var underviserne på Dania i Hadsten, stillede skrappe krav i valget af gruppen, der vandt licitationen.

Tværfaglighed og innovation i højsædet på Dania i Hadsten

Jakob Lollesgaard, afdelingschef på Erhvervsakademi Dania i Hasten, mener at innovation på de tekniske videregående uddannelser er essentiel: ”Vi bliver mødt af komplekse tværfaglige problemstillinger i virksomhederne, så evnen til at tænke nyt, med baggrund i en stærk faglighed, er vigtig for vores dimittender. Uge 47 er en del af træningen, men det foregår også i andre projekter på de fire uddannelser el-installatør, energiteknolog, automationsteknolog og VVS-installatør.”